مدیران سازمان
 • ابوالفضل کیانی بختیاری
  مدیرعامل
  تلفن: 22043000
  a.kiani@imi.ir
 • سید محمدرضا موسویان
  مدیر حراست
  تلفن: 22043006
  m.mousavian@imi.ir
 • امیر امید ذکاء اسدی
  مدیر دانش و نشر
  تلفن: 88604350
  asadi@imi.ir
 • شاهپور رستم زاده
  مدیر توسعه شبکه نمایندگی ها
  تلفن: 22024469
  sh.rostamzadeh@imi.ir
 • احمدرضا خسروی
  مدیر مرکز تحول دیجیتال و کسب و کارهای نوپا
  تلفن: 88604294
  a.khosravi@imi.ir
 • احمد بذلی
  قائم مقام مدیرعامل
  تلفن: 22651790
  a.bazli@imi.ir
 • اصغر پیرعلی
  مدیر برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد
  تلفن: 22043003
  pirali@imi.ir
 • معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
  • احمد بذلی
   معاون منابع انسانی و پشتیبانی
   تلفن: 22651790
   a.bazli@imi.ir
  • مازیار ماهری
   مدیر فناوری اطلاعات و مهندسی سازمان
   تلفن: 22013410
   m.maheri@imi.ir
  • رضا کریمی
   مدیر همایش ها و بهره برداری از فضا
   تلفن: 88054952
   rezakarimi@imi.ir
  • حامد خداجویی
   مدیر امور مالی
   تلفن: 22024471
   h.khodajooei@imi.ir
  • سعید حیدری
   مدير سرمايه هاي انساني
   تلفن: 22043002
   s.heidari@imi.ir
  • مهدی انگورج
   مدیر پشتیبانی و تدارکات
   تلفن: 22026200
   angouraj@imi.ir
 • معاونت آینده پژوهی و توسعه
  کسب و کار
  • علی محمد گودرزی
   معاون آینده پژوهی و توسعه
   کسب و کار
   تلفن: 88604292
   a.goodarzi@imi.ir
 • معاونت مشاوره
  • حسن شیخ نیا
   معاون مشاوره و تحقیق
   تلفن: 22019995
   h.sheykhnia@imi.ir
  • محمد حسن خیرآور
   مدیر مشاوره و تحقیق
   تلفن: 22024462
   mh.kheiravar@imi.ir
  • مجید درویش
   مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر
   تلفن: 22053808
   darvish@imi.ir
  • سید علیرضا شجاعی
   مدیر مرکز تعالی سازمانی
   تلفن: 88604332
   a.shojaei@imi.ir
 • معاونت آموزش
  • رامین محمد حسینی ناجی زاده
   معاون آموزش
   تلفن: 22041081
   najizadeh@imi.ir
  • کاملیا احتشامی اکبری
   مدیر دوره های عالی کسب و کار
   تلفن: 22052822
   ehteshami@imi.ir
  • شادی گلچین فر
   مدیر دوره های تخصصی و کاربردی
   تلفن: 22041084
   golchinfar@imi.ir
  • مازیار ماهری
   مدير آموزش هاي مجازي و راه دور
   تلفن: 22026249
   m.maheri@imi.ir