ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎپ آﮔﻬﻲ ﺳﺎل 1395

ماهنامه تدبير، با هدف انتشار روزآمدترين مفاهيم و دانش مديريت در ميان مديران، كارشناسان ، مشاوران بنگاهها و سازمانها، دانشجويان و استادان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، از اوايل سال 1369 بدون وقفه منتشر شده و بيست وپنجمين سال حيات علمي و فرهنگي خود را سپري مي كند.اكنون تدبير به گواه خوانندگان معتبرترين و پرمخاطب ترين نشريه تخصصي مديريت در كشور است.  از آنجا كه اغلب مشتركان و خوانندگان تدبير را مديران بنگاههاي صنعتي و اقتصادي و بازرگاني، موسسه ها و سازمانهاي گوناگون كشور تشكيل مي دهند، درج آگهي در ماهنامه تدبيرفرصتي است براي سازمانها ، موسسات و كسب وكارها ، تا محصولات خود را به اين طيف وسيع مخاطبان معرفي كنند. در صورت تمايل به چاپ آگهي درماهنامه تدبير تعرفه آن به شرح زير است:

  
  
پشت جلد
4,650,000
داخل روی جلد (دوم جلد)
2,850,000
مقابل دوم جلد
2,950,000
مقابل فهرست
2,800,000
ما قبل آخر (داخل پشت جلد)
2,750,000
مقابل ماقبل آخر
2,200,000
صفحات (آلبوم اول)
1,650,000
صفحات دیگر
1,500,000
نصف صفحه
800,000
صفحات آلبوم آخر
1,450,000
رپرتاژ آگهی (دو صفحه) رنگی
4,250,000

 توضیحات ضروری

 
  1. قطع مجله بعد از برش مجله 21 × 28 است ولی باید 21.5 × 29 طراحی شود.
  2. مطالب مندرج در آگهی نباید از کادر 26 × 19 تجاوز کند.
  3. مدت اعتبار این تعرفه تا پایان سال 1395 خواهد بود.

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، سازمان مدیریت صنعتی

تلفن های تماس: 88604222 (داخلی 3089) و 88604306