ﭼﺎپ آﮔﻬﻲ

ماهنامه تدبير، با هدف انتشار روزآمدترين مفاهيم و دانش مديريت در ميان مديران، كارشناسان ، مشاوران بنگاهها و سازمانها، دانشجويان و استادان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، از اوايل سال 1369 بدون وقفه منتشر شده و بيست وپنجمين سال حيات علمي و فرهنگي خود را سپري مي كند.اكنون تدبير به گواه خوانندگان معتبرترين و پرمخاطب ترين نشريه تخصصي مديريت در كشور است.  از آنجا كه اغلب مشتركان و خوانندگان تدبير را مديران بنگاههاي صنعتي و اقتصادي و بازرگاني، موسسه ها و سازمانهاي گوناگون كشور تشكيل مي دهند، درج آگهي در ماهنامه تدبيرفرصتي است براي سازمانها ، موسسات و كسب وكارها ، تا محصولات خود را به اين طيف وسيع مخاطبان معرفي كنند. جهت اطلاع از نحوه چاپ آگهي در ماهنامه تدبير، لطفاً با شماره 88604222 داخلي 3043 (رضا عمومي) تماس حاصل فرماييد.

 ‭(Hidden)‬ توضیحات ضروری