نحوه ارائه مقاله

مدیران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان، کارشناسان و سایر نویسندگان می‌توانند مقاله‌های جدید علمی خود را در رشته‌های مختلف مدیریت پس از تایپ در قالب برنامه WORD 2007 حداکثر در 12 صفحه A4 از طریق سایت http://tadbir.scimi.ir ارسال نمایند.