نحوه ارائه مقاله

مدیران، استادان دانشگاه‌ها، دانشجویان، کارشناسان و سایر نویسندگان می‌توانند مقاله‌های جدید علمی خود را در رشته‌های مختلف مدیریت پس از تایپ در قالب برنامه WORD 2007 حداکثر در 12 صفحه A4 از طریق سایت http://tadbir.imi.ir ارسال نمایند.

هر شماره تدبیر حاوی تعدادی مقاله تالیفی و ترجمه ای است، تمامی مقالات، پیش از چاپ، مورد داوری قرار گرفته و مقالات منتخب با نظر مدیر مسئول و سردبیر برای چاپ انتخاب می شوند. 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با 88604222 داخلی 3084 تماس حاصل فرمایید.​