درباره ماهنامه تدبیر

درباره ماهنامه تدبیر
ماهنامه تدبير، باهدف انتشار روزآمدترین مفاهیم و دانش مدیریت در میان مدیران، کارشناسان و مشاوران بنگاه‌ها و سازمان‌ها، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از اوایل سال 1369 پی در پی و بدون وقفه چاپ و منتشر شده است.
به طور خلاصه می‌توان ماموریت تدبیر را در چهار بند به این شرح خلاصه کرد:
ایفای نقش موثر در ارتقای کیفیت مدیریت کشور
کمک به تعالی سرمایه‌های فکری، اجتماعی و معنوی سازمان‌ها (سرمایه‌های نامشهود)
کمک به تولید ادبیات مدیریت بومی، تولید مسائل مدیریتی و شناخت حل مسائل
تلاش در جهت کاربردی کردن نظریه‌ها و دیدگاه‌های نوین مدیریت در کشور.

اکنون تدبیر محصول فرهنگی(مجله) خود را در دو قالب: نسخه چاپی و سی دی عرضه می‌کند و در نظر دارد با توجه به تقاضای روزافزون خوانندگان، در آینده نسخه الکترونیک، را نیز به خدمات علمی و اطلاع‌رسانی خود بیفزاید.
فرم اشتراک برای واریز وجه از طریق بانک ها