درباره ماهنامه تدبیر

 درباره ماهنامه تدبیر

ماهنامه تدبير، باهدف انتشار روزآمدترین مفاهیم و دانش مدیریت در میان مدیران، کارشناسان و مشاوران بنگاه‌ها و سازمان‌ها، دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، از اوایل سال 1369 پی در پی و بدون وقفه چاپ و منتشر شده است.

اکنون تدبیر محصول فرهنگی(مجله) خود را در دو قالب: نسخه چاپی و سی دی عرضه می‌کند و در نظر دارد با توجه به تقاضای روزافزون خوانندگان، در آینده نسخه الکترونیک، را نیز به خدمات علمی و اطلاع‌رسانی خود بیفزاید.
فرم اشتراک برای واریز وجه از طریق بانک ها