مراکز پخش
1.  فروشگاه کتاب شماره.1 : تهران ؛ خیابان ولی‌عصر، نبش جام‌جم، سازمان مدیریت صنعتی، تلفن: 22040440 .

2.  فروشگاه کتاب شماره 2 : تهران، خيابان شيخ‌بهايي جنوبي، شهرك والفجر، خيابان ايرانشناسي، خيابان نهم مركز مطالعات بهره‌وري و منابع انساني، تلفن: 88604222 (داخلي 1040). 88604280