مطالعات تطبیقی
مقدمه / معرفی اجمالی

 

لازمه هرگونه تصمیم گیري و برنامه ریزي راهبردي ، شناخت وضعیت موجود ، از طریق بررسی عوامل محیطی است. وظیفه  تحلیلگران محیطی جهت شناسایی فرصتها و تهدیدات، چک کردن دقیق اثرات متغیرهاي محیطی برروي تمامی ارکان سازمان اعم از نهاده ها وستاده هاي آنهاست.  محیط اقتصادي به عنوان بخش مهمی از محیط عمومی حاکم بر فعالیت سازمان های بشمار می آید که به ماهیت اقتصادي جامعه اي که موسسات در آنها فعالیت دارند اشاره دارد .  سازمان مدیریت صنعتی درراستای ارائه خدمات مشاوره و تحقیق خود بالاخص در حوزه مطالعات تطبیقی با تاکید بیشتر بر روي بررسی محیط اقتصادي سازمانها از یک سو و بررسی عوامل محیطی بویژه عوامل محیط اقتصادي براي  سازمان ها و شرکت هاي موجود در صنایع  مختلف به ارائه این حوزه خدمتی نیز به مشتریان خود می پردازد .  

 

رويكرد سازمان


 

 
خدمات پيشنهادي


 

 
معرفي برخي تجارب


 

 
اطلاعات تماس

تهران خیابان ولی عصر نبش جام جم سازمان مدیریت صنعتی ساختمان مرکزی واحد مشاوره و تحقیق

تلفن تماس دفتر مدیریت مشاوره و تحقیق: 22024462

فاکس : 22043001​