فراخوان مقالات و تجارب در بیست و یکمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی آغاز شد .
دوشنبه,08 تير, 0774

بیست و یکمین همايش عرصه يادگيري

مديران منابع انساني

9 و 10 مرداد ماه 1398- هتل پارسیان کرمانشاه

توسعه قابلیت های مدیریت منابع انسانی در رویارویی

با چالش های سال 1398

( تمرکز برمسئولیت اجتماعی نسبت به سازمان و کارکنان ) دبيرخانه دائمي كنفرانس توسعه منابع انسانی

تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي ، خيابان ايرانشناسي ، شهرك والفجر ، كوچه نهم ،

تلفن : 88604222 داخلي(3162-3142-3130-3151-3172) نمابر:88604283                      تلفن همراه :  09125838895

www.imi.ir                   Conf@imi.ir

مهلت ارائه تجربه : 98/04/15

 


 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.