بیستمین و دومین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی در 7 و 8 اسفندماه 1398 درجزیره کیش برگزار می شود
دوشنبه,08 تير, 0774

بیست و دومین همايش عرصه يادگيري

مديران منابع انساني

7 و 8  اسفند ماه 1398- جزیره کیش

HRD Tech

برنامه ها :
  1.   ارائه تجارب بنگاه­ های کسب و کار ايراني و بین المللی

  2.   سخنراني سیاستگذاران، صاحبنظران و مدیران ارشد حوزه منابع انساني

  3.   برگزاری میزگرد تخصصی

  4.   بازدید از جاذبه های شهر

  5.   آشنایی با صنایع و دستاوردهای استان در حوزه منابع انسانی   ​

 


 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.