بیستمین و یکمین همایش عرصه یادگیری مدیران منابع انسانی

19 و 20  تیر ماه1398
برنامه ها :
  1.   ارائه تجارب بنگاه­ های کسب و کار ايراني و بین المللی

  2.   سخنراني سیاستگذاران، صاحبنظران و مدیران ارشد در حوزه منابع انساني

  3.   برگزاری میزگرد تخصصی

  4.   بازدید از جاذبه های شهر

  5.   آشنایی با صنایع و دستاوردهای استان در حوزه منابع انسانی


اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88604222(داخلي هاي3142, 3172 ، 3151 و 3130)

مستقیم : 88604315

تاریخ برگزاری: 1398/04/19