سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
 15و16 آبان ماه 1396تهران
برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلیه رویداد های کنفرانس به سایت   www.hrdconf.ir   مراجعه فرمایید
برنامه های کنفرانس :

مراسم تقدیر ازبرگزیدگان جایزه تعالی منابع انسانی

مراسم اعطای تقدیر نامه به کار آفرینان برگزیده حوزه منابع انسانی

نمایشگاه حرفه ای منابع انسانی

کلینیک منابع انسانی

ایستگاه نوآوری

کارگاه های تخصصی منابع انسانی

سیزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

15 و 16 آبان ماه 1396 تهران

 موضوع : جانشین پروری و مدیریت استعدادها با تمركز بر نقش زنان و جوانان

  • محورهاي بين المللي

 آینده کار در جهان و تاثیر آن بر مدیریت منابع انسانی

تدوین استراتژی­های منابع انسانی در شرایط پیچیده و مبهم محیطی و سازمانی

الگوی رهبری اثر بخش نسل­های آینده کاری

  • محورهاي ملي

      نقش منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی با محوریت بهبود تولید و اشتغال

      تحلیلی بر جایگاه و نقش منابع انسانی در برنامه ششم توسعه

راهکارهای ارتقاء اشتغال پذیری سرمایه های انسانی

نقد و بررسی هرم سنی مدیران دولتی

بانوان ، سرمایه بالقوه انسانی درتوسعه کشور

جوانان منبع عالی و ارزشمند برای توسعه اقتصادی جامعه

  • محورهاي سازماني  

رقابت پذیری مبتنی بر توسعه منابع انسانی

 چالش ها و راهبردهای مدیریت منابع انسانی در شرکت های بارشد سریع و استارتاپ

نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقاء نظام حاکمیت شرکتی

نقش مدیریت منابع انسانی در ارتقای سرمایه های اجتماعی

تاثیر متقابل فناوری نوین و مدیریت منابع انسانی

بازطراحي نظام مديريت منابع انساني مبتني بر عملكرد

  • محورهاي حرفه اي

ارتقاء قابلیت های مدیران منابع انسانی برای مواجه با افزایش پیچیدگی های محیطی و سازمانی

شبکه­سازی حرفه­اي و توسعه منابع انسانی

نقش مدیران منابع انسانی در ارتقای ظرفیت تغییر و تحول در سازمان

 نقش مدیران منابع انسانی در تقویت کارآفرینی سازمانی

توسعه مهارت های حرفه ای مختلف جوانان و آماده سازی آنان برای کسب و کار

فرصت سازی برای بروز خلاقیت و توانمند سازی بانوان

اطلاعات تماس:

شماره تلفن: 88604222(داخلي هاي 3172 ، 3151 و 3130 ,و 3142)

مستقیم : 88604315

تاریخ برگزاری: 1396/08/15