395
22052095مديرواحدواحد آموزش دوره هاي عالي مديريتM.Mokhber@imi.ir
  
416
22043005مسئول دورهMBA- بازار سرمايه، MBA- مديريت ماليrajavar@imi.ir
  
421
22043005مسئول دورهDBA‌ به زبان فارسي، دوره هاي دكتراي حرفه اي –بين المللي- Post DBAM.Doroudgar@imi.ir
  
417
22043005مسئول دورهEMBA- مديريت اجرائي، مديريت كسب و كار گرايش استراتژيbitendi@imi.ir
  
393
22043005مسئول دورهMBA- بازاريابي استراتژيك،مديريت كسب وكار هوشمند و تحول گرا (MITM) و  Post MBA هوشمندي كسب و كارmousavi@imi.ir
  
418
22043005مسئول دورهمهندسي صنايع-; مديريت مهندسي،  MBA- صنعت خودرو، MBA- مديريت پروژه، MBA- مديريت منابع انساني، Post MBA مديريت پروژه، پايان نامه و كميته تحصيلات تكميليm.ghorbanali@imi.ir
  
395
22043005مسئول دفترواحد تحصيلات تكميليa.haddad@imi.ir
  
387
22043005مسئول دفترهيات علميA.Feyzi@imi.ir
  
392
22043005مسئول دورهدوره هاي كارداني –كارشناسي و كارشناسي ارشد –حسابداري و بازرگاني، دوره هاي مشترك با دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسيM.haseli@imi.ir
  
390
22043005مسئول دورهMBA- مدیریت کیفیت آزمایشگاه (مشترک با پژوهشگاه استاندارد)، MBA- حمل‌ونقل ریلی، Post MBA- مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR)، کارشناسی ارشد بین‌الملل، دوره زبان تخصصی تجارت و کسب‌وکار، دوره زبان تخصصی مدیران شایسته بین‌المللی، دوره زبان تخصصی مدیران اجرایی حرفه‌ایKhatibi@imi.ir