مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
روش‌های کمی در مدیریت
3.0
اقتصاد برای مدیران
3.0
نگرش سیستمی
2.0
روش تحقیق در علوم اجتماعي
2.0
اصول و مباني مديريت و رهبری
2.0
  
  
  
تکنولوژی هاي نوین اطلاعات
1.0
مدیریت عملیات
2.0
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
2.0
مدیریت منابع انسانی
2.0
حسابداری مدیریت
2.0
مدیریت طرح‌های توسعه
2.0
اصول بازاریابی
2.0
بازرگانی بین المللی
2.0
مهارت‌های عمومی مدیریت (مجموعه کارگاه‌های آموزشی)
2.0
مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم)
1.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مدلهاي كسب و كار
2.0
  
  
  
مدیریت سازمان‌های پیچیده
2.0
مدیریت تکنولوژی و نوآوری
2.0
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
2.0
تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی
2.0
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک
2.0
مدیریت واحدهای خدماتی
2.0
مدیریت استراتژیک بازاریابی
2.0
تحقیقات بازاریابی
2.0
مسایل بازاریابی بین‌المللی و صادرات
2.0
‌مدیریت ریسک
2.0
مدیریت سرمایه‌گذاری
2.0
‌مدیریت کارآفرینی
2.0
توسعه فردی
2.0
بازاريابي ديجيتال
2.0
توسعه پایدار و اخلاق حرفه ای
2.0
حاكميت شركتي
2.0
آينده پژوهي
2.0
مدیریت زنجیره تامین
2.0
مدیریت تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
2.0
مديريت دانش
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
تکنولوژی هاي نوین اطلاعات
1.0
مدیریت عملیات
2.0
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
2.0
مدیریت منابع انسانی
2.0
حسابداری مدیریت
2.0
مدیریت طرح‌های توسعه
2.0
اصول بازاریابی
2.0
بازرگانی بین المللی
2.0
مهارت‌های عمومی مدیریت (مجموعه کارگاه‌های آموزشی)
2.0
مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم)
1.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مدلهاي كسب و كار
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط