مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و مباني مديريت و سازمان
2.0
تصميم‌گيري كمي در مديريت
3.0
  
  
  
مديريت پروژه - متدولوژی
2.0
تيم‌سازي
1.0
مديريت استراتژيك پروژه‌ها و طرح‌ها
2.0
ارزيابي فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها
2.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه 1
2.0
مديريت ريسك پروژه
2.0
مديريت كيفيت در پروژه
2.0
مديريت منابع انساني در پروژه
2.0
مديريت ارتباطات در پروژه
2.0
مديريت تداركات و ادعا
3.0
مديريت تامين منابع مالي در پروژه
2.0
نظام‌هاي تحويل پروژه
2.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه 2
2.0
روش تحقیق و تحلیل داده ها
2.0
  
  
  
پروژه پایان نامه
4.0
مهندسي ارزش در پروژه
2.0
آمادگي براي آزمون PMP
2.0
آشنايي با قوانين و مقررات پيمانكاري و حقوق تجارت
2.0
حسابداری برای مدیران
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
گرایش مديريت پروژه در صنعت ساختمان و معماري

بازاریابی صنعتی و فروش در صنعت ساختمان و معماري

آشنایی با قراردادهاي فيديك در صنعت ساختمان

آشنایی با فن آوری های نوین در پروژه های بزرگ ساخت


4.0
چهارم
گرايش مديريت پروژه در نفت و گاز

مدیریت مگا پروژه ها در نفت و گاز
مدیریت انتقال و توسعه فن آوری ها در نفت و گاز

آشنایی با قراردادهای نفت از اکتشاف تا پالایش


4.0
چهارم
  
  
  
مديريت پروژه - متدولوژی
2.0
تيم‌سازي
1.0
مديريت استراتژيك پروژه‌ها و طرح‌ها
2.0
ارزيابي فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها
2.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه 1
2.0
مديريت ريسك پروژه
2.0
مديريت كيفيت در پروژه
2.0
مديريت منابع انساني در پروژه
2.0
مديريت ارتباطات در پروژه
2.0
مديريت تداركات و ادعا
3.0
مديريت تامين منابع مالي در پروژه
2.0
نظام‌هاي تحويل پروژه
2.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه 2
2.0
روش تحقیق و تحلیل داده ها
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط