مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و فنون مذاكره
1.0
تجارت با رويكرد فناوري اطلاعات
1.0
مديريت منابع انساني
2.0
زبان تخصصي
2.0
اقتصاد كلان
2.0
  
  
  
مديريت صادرات و واردات
2.0
مديريت برند
2.0
نشانه شناسي
2.0
طراحي و تدوين طرح تجاري
2.0
مديريت امور گمركي
2.0
امور تداركات و قراردادهاي خارجي
2.0
مديريت مالي
2.0
اصول و فنون تبليغات
2.0
قوانين مالياتي
1.0
مكاتبات تجاري ( زبان انگليسي)
2.0
مباحث منتخب - سمینار تخصصی بازرگاني و بازاريابي
2.0
پروژه پاياني
4.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
واحدهاي گرايش
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
مديريت صادرات و واردات
2.0
مديريت برند
2.0
نشانه شناسي
2.0
طراحي و تدوين طرح تجاري
2.0
مديريت امور گمركي
2.0
امور تداركات و قراردادهاي خارجي
2.0
مديريت مالي
2.0
اصول و فنون تبليغات
2.0
قوانين مالياتي
1.0
مكاتبات تجاري ( زبان انگليسي)
2.0
مباحث منتخب - سمینار تخصصی بازرگاني و بازاريابي
2.0
پروژه پاياني
4.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان دوره

طول دوره-سال

طول دوره به ترم

تعداد واحد درسی

ساعت آموزشی

شهریه

مقطع

نوع دوره

مخاطبین دوره

ویژگی های دوره

هدف دوره

طول دوره

شرايط شرکت در دوره

تماس با مسئولین دوره

مدرك دوره

مقدمه

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

Sortt

توضیحات انتخاب واحد

type

کلید واژه ها

پیوست ها

نوع محتوا: محتوای پایه دوره های عالی
ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط