فرمهاي اعلام آمادگي دوره هاي تحصيلات تكميلي

دانش پذير گرامي؛
جهت حضور در مصاحبه و آزمون ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي، لينك فرم ثبت نام دوره موردنظر را انتخاب و تكميل فرماييد.
كارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
فرم ثبت نام دوره هاي Post DBA
فرم ثبت نام دوره هاي DBA
فرم ثبت نام دوره هاي Post MAB
فرم ثبت نام دوره هاي MBA (درسطح كارشناسي ارشد)، درسطح كارشناسي،‌درسطح كارداني