اطلاعيه ثبت نام دوره هاي درسطح MBA، DBA، كارشناسي و كارداني مهرماه 96

آغاز ثبت نام دوره هاي درسطح MBA، DBA، كارشناسي و كارداني


زمان شروع ثبت نام: 15 تيرماه 96
زمان پايان ثبت نام: 31 مردادماه 96
زمان شروع دوره ها: مهرماه 96


مراحل ثبت نام:

  1. اسكن عكس جدید 4 × 3 با رزولوشن 768*1024 و ذخيره آن با كدملي داوطلب
  2. اسكن صفحه اول شناسنامه
  3. اسكن صفحه اول گذرنامه
  4. اسكن كارت ملي
  5. اسكن كارت معافیت یا پايان خدمت (برای آقایان)
  6. اسكن آخرين مدرك تحصيلي
  7. اسكن فرم اعلام آمادگي تكميل شده (براي دانلود فرم دوره هاي درسطح DBA كليك كنيد)، (براي دانلود فرم دوره هاي درسطح كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني كليك كنيد)
  8.  اصل فيش واریزی :

(براي داوطلبين دوره هاي درسطح DBA) مبلغ 000ر000ر1 ريال به شماره حساب 73535637/03 متمركزجام به نام سازمان مديريت صنعتي - آموزش نزد بانك ملت شعبه سازمان گسترش

(براي داوطلبين دوره هاي درسطح كارشناسي ارشد) مبلغ 000ر800 ريال به شماره حساب 73535637/03 متمركزجام به نام سازمان مديريت صنعتي - آموزش نزد بانك ملت شعبه سازمان گسترش

(براي داوطلبين دوره هاي درسطح كارشناسي و کاردانی) مبلغ 000ر500 ريال به شماره حساب 73535637/03 متمركزجام به نام سازمان مديريت صنعتي- آموزش نزد بانك ملت شعبه سازمان گسترش

  •  لازم به ذكر است امكان استرداد وجه ثبت نام  وجود ندارد.