مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
روش‌های کمی در مدیریت
2.0
اقتصاد برای مدیران
3.0
نگرش سیستمی
2.0
روش تحقیق در علوم اجتماعي
2.0
اصول و مباني مديريت و رهبری
2.0
  
  
  
فناوري اطلاعات در كسب و كار
2.0
مدیریت عملیات
2.0
مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت
2.0
مدیریت منابع انسانی
2.0
حسابداری مدیریت
2.0
مدیریت طرح‌های توسعه
2.0
اصول بازاریابی
2.0
بازرگانی بین المللی
2.0
مهارت‌های عمومی مدیریت (مجموعه کارگاه‌های آموزشی)
2.0
مسایل جاری مدیریت اجرایی (سمپوزیوم)
1.0
مدیریت استراتژیک
2.0
مدلهاي كسب و كار
2.0
  
  
  
مدیریت سازمان‌های پیچیده
2.0
مدیریت تکنولوژی و نوآوری
2.0
سیستم‌های اطلاعات مدیریت
2.0
تحلیل محیط داخلی و بین‌المللی
2.0
مدیریت تحول و اجرای برنامه استراتژیک
2.0
مدیریت واحدهای خدماتی
2.0
مدیریت استراتژیک بازاریابی
2.0
تحقیقات بازاریابی
2.0
مسایل بازاریابی بین‌المللی و صادرات
2.0
‌مدیریت ریسک
2.0
مدیریت سرمایه‌گذاری
2.0
‌مدیریت کارآفرینی
2.0
توسعه فردی
2.0
بازاريابي ديجيتال
2.0
توسعه پایدار و اخلاق حرفه ای
2.0
حاكميت شركتي
2.0
آينده پژوهي
2.0
مدیریت زنجیره تامین
2.0
مدیریت تعالی سازمانی، کیفیت و بهره وری
2.0
مديريت دانش
2.0
اصول بازرگاني و تجارت
2.0
اخلاق حرفه اي براي مديران كسب و كار
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد