مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و مباني مديريت و سازمان
2.0
تصميم‌گيري كمي در مديريت
3.0
  
  
  
مديريت پروژه - متدولوژی
2.0
تيم‌سازي
1.0
مديريت استراتژيك پروژه‌ها و طرح‌ها
2.0
ارزيابي فني و اقتصادي طرح‌ها و پروژه‌ها
2.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه 1
2.0
مديريت ريسك پروژه
2.0
مديريت كيفيت در پروژه
2.0
مديريت منابع انساني در پروژه
2.0
مديريت ارتباطات در پروژه
2.0
مديريت تداركات و ادعا
3.0
مديريت تامين منابع مالي در پروژه
2.0
نظام‌هاي تحويل پروژه
2.0
مديريت محدوده، زمان و هزينه 2
2.0
روش تحقیق و تحلیل داده ها
2.0
  
  
  
پروژه پایان نامه
4.0
مهندسي ارزش در پروژه
2.0
آمادگي براي آزمون PMP
2.0
آشنايي با قوانين و مقررات پيمانكاري و حقوق تجارت
2.0
حسابداری برای مدیران
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
گرایش مديريت پروژه در صنعت ساختمان و معماري
4.0

بازاریابی صنعتی و فروش در صنعت ساختمان و معماري

آشنایی با قراردادهاي فيديك در صنعت ساختمان

آشنایی با فن آوری های نوین در پروژه های بزرگ ساخت


چهارم
گرايش مديريت پروژه در نفت و گاز
4.0

مدیریت مگا پروژه ها در نفت و گاز
مدیریت انتقال و توسعه فن آوری ها در نفت و گاز

آشنایی با قراردادهای نفت از اکتشاف تا پالایش


چهارم