مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
رويكرد سیستمی
2.0
مبانی مدیریت (Fundamentals of Management)
2.0
مدیریت استراتژیک  (Strategic Management)
2.0
معماری سازمانی  (Enterprise Architecture)
2.0
مهندسی سازمان    (Enterprise Engineering)
2.0
اصول بازاریابی   (Essentials of Marketing)
2.0
کسب و کار و تجارت الکترونیکی (Essentials of e-Business & e-Commerce)
2.0
سیستم‌های اطلاعاتی  سازمان (Enterprise Information Systems)
2.0
سمپوزیوم (مباحث منتخب)          (Symposium)
2.0
سمینار                                                                                                         (Seminar)
2.0
تحول ديجيتال
1.0
مدلهاي كسب و كار و مديريت پلتفرمها
2.0
بازاریابی ديجيتال  (Digital Marketing)
2.0
مدیریت روابط مشتریان                                                                             ) (-CRM
1.0
  
  
  
نو آوری استراتژيك (Startegic Innovation)
2.0
پایان نامه و روش تحقيق                                                                                                         (Thesis)
6.0
مدیریت تحول استراتژیک
2.0
راهبری(حاکمیت) فناوری اطلاعات در سازمان                                               (IT Governance)
2.0
سازمان¬های یادگیرنده و دانش¬بنیان           (Learning & Knowledge based Organizations)
2.0
کارآفرینی                                                                                               (Entrepreneurship)
2.0
دروس منتخب مدیریتی از سایر رشته‌های کارشناسی ارشد
2.0
راهبری(حاکمیت) فناوری اطلاعات در سازمان                                                (IT Governance)
2.0
مدیریت خدمات IT                                                                       (IT Service Management)
2.0
امنیت اطلاعات                                                                                    (Information Security)
2.0
مدیریت اقتصادی پروژه¬های IT                               (IT Projects Economic Management)
2.0
مدیریت پروژه¬های فناوری اطلاعات                                            (IT Project Management)
2.0
تجارت الکترونیکی پيشرفته                                                            (Advanced  e-Commerce)
2.0
مديريت فرايندهاي كسب و كار                                        (Business Process Management)
2.0
هوشمندی کسب وکار (هوش تجاری)  (BI)                                         (Business Intelligence)
2.0
دانش کاربردی داده کاوی و انباره داده‌ ها                  &(Data Mining) (Data Warehousing)
2.0
سيستم¬هاي پشتيبان تصميم گيري                                               (Decision Support Systems)
2.0
هوش مصنوعی‌ و سیستم‌های خبره                                                      (AI & Expert Systems)
2.0
مورد کاوی¬های هوشمندی کسب¬وکار در سازمان
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد