مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول مديريت و سازمان
2.0
اصول، مباني و نظريه ها در مدیریت منابع انسانی
2.0
زبان تخصصی
2.0
رفتار سازماني
2.0
حسابداري مديريت براي مديران منابع انسانی
1.0
رويكرد سيستمي با تاكيد بر HRM
2.0
مديريت منابع انساني الكترونيكي
1.0
اقتصاد براي مديران
1.0
  
  
  
سمپوزیوم
2.0
مديريت استراتژيك منابع انساني
2.0
اخلاق و ارزشها در كسب و كار
1.0
رویکرد های نوین جذب (تجزيه و تحليل شغل و برنامه ريزي نيروي انساني)
2.0
نظام آموزش و بهسازي منابع انسانی
2.0
مديريت استعداد و جانشین پروری
2.0
نظام‌های جبران خدمت و نظام انگيزشي
2.0
روابط کار : قانون کار - بیمه و مالیات
2.0
مديريت عملكرد
2.0
مدیریت بر خود و برنامه توسعه فردی
2.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد