مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
اصول و فنون مذاكره
1.0
تجارت با رويكرد فناوري اطلاعات
1.0
مديريت منابع انساني
2.0
زبان تخصصي
2.0
اقتصاد كلان
2.0
  
  
  
مديريت صادرات و واردات
2.0
مديريت برند
2.0
نشانه شناسي
2.0
طراحي و تدوين طرح تجاري
2.0
مديريت امور گمركي
2.0
امور تداركات و قراردادهاي خارجي
2.0
مديريت مالي
2.0
اصول و فنون تبليغات
2.0
قوانين مالياتي
1.0
مكاتبات تجاري ( زبان انگليسي)
2.0
مباحث منتخب - سمینار تخصصی بازرگاني و بازاريابي
2.0
پروژه پاياني
4.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد