مقدمه

مخاطبین دوره

هدف دوره

ویژگی های برجسته

طول دوره

شرایط شرکت در دوره

مدرک دوره

تماس با مسئولین دوره

  • واحدهای پیش نیاز
  • واحدهای اصلی
  • واحدهای اختیاری
  • واحدهای جایگزین پایان نامه
  • واحدهای گرایش محور
  
  
  
مروری اجمالی بر حسابداری مالی و آشنايي با صورتهاي مالي بانكي
2.0
اقتصاد برای مدیران (مروری بر اقتصاد خرد وکلان ) 
2.0
نگرش سیستمی
2.0
  
  
  
مدیریت منابع انسانی (جانشين پروري) 
2.0
بازاریابی بارویکرد بانکی 
1.0
مدیریت کیفیت خدمات بانکی
1.0
تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی
1.0
مديريت استراتژيك
2.0
مدیریت تحول 
2.0
اصول وفنون مذاکره
1.0
حسابداري مديريت متناسب با مفاهيم بانكداري
2.0
مديريت مالي  عمومی
2.0
بازار پول وارز و بانکداری 
2.0
بانكداري كسب و كارهاي كوچك، تجاري، شركتي، اشخاص
1.0
بانكداري ديجيتال و الكترونيكي (اكو سيستم بانكداري باز، معماري فناوري بانكداري ديجتال، مشتري و محصول در بانكداري ديجيتال و راهكارهاي دگرديسي ديجتيالي در بانكها)
2.0
اشكال مختلف تامين مالي بين المللي
2.0
آشنایی با ارزهای دیجیتال و سرمایه گذاری درآنها
0.5
آشنایی با فین تک و تاثیر فناوری بر خدمات مالی 
0.5
مروري بر مفاهيم بانكداري متمركز (صف و ستاد)
1.0
بانكداري اختصاصي و مديريت ثروت (دوره پيشرفته)
1.0
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
واحدهاي گرايش
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد