​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • بازرگانی و بازاریابی
  • تولید و پروژه
  • مديريت، منابع انساني و سازمان
  • مالي و حسابداري
  • زبان انگلیسی
  • سلامت
  • دوره های مجازی
  • کارگاه های آموزشی
  • دوره های اختصاصی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
MBA (یکساله) 1399/11/09پنج شنبه8-17
340
128,000,000
برگزار شدحضوري
آشنايي با تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی1399/11/13دوشنبه14-19
30
9,600,000
برگزار شدحضوري
آشنایی با  تهيه و تنظيم قراردادهای بین المللی1399/12/09شنبه14-19
30
9,800,000
برگزار شدحضوري
اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار1399/11/18شنبه19:30- 17
30
9,700,000
برگزار شدمجازي
اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین الملل1400/02/27دوشنبه14-19
20
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول و فنون مذاکرات تجاری1400/01/26پنج شنبه18-20
16
7,500,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول و فنون مذاکره1400/02/06دوشنبه8-13
30
13,500,000
در حال ثبت نامحضوري
امور گمرکی و ترخیص کالا1400/02/19یکشنبه8-12
32
17,600,000
در حال ثبت نامحضوري
انبارداری1400/02/16پنج شنبه8-13
50
30,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اینکوترمز1400/03/23یکشنبه18-21
6
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
بازاریابی دیجیتال1399/12/13چهارشنبه16-21
90
54,000,000
برگزار شدحضوري
بازاریابی محتوایی1400/03/13پنج شنبه14-18
20
10,000,000
در حال ثبت نامحضوري
بانکداری دیجیتال1400/02/30پنج شنبه8-13
65
65,000,000
در حال ثبت نامحضوري
برندسازی برای استارت آپ ها1399/12/18دوشنبه16-20
16
6,400,000
در حال ثبت نامنيمه حضوري
تحقیقات بازار- مقدماتی1400/01/26پنج شنبه8-12
24
9,600,000
در حال ثبت نامحضوري
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1399/11/09پنج شنبه8-13
40
13,000,000
برگزار شدحضوري
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1399/11/08چهارشنبه18-21
30
9,000,000
برگزار شدمجازي
خریدهای صنعتی1400/02/02پنج شنبه8-12
8
3,200,000
در حال ثبت نامحضوري
دوره جامع مدرسه حرفه اي فروش 1399/11/09پنج شنبه14-18
192
68,500,000
برگزار شدحضوري
رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مالی واردات (در شرایط تحریم)1399/12/17یکشنبه14-18
4
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)1400/03/09یکشنبه18:30-21:30
24
14,400,000
در حال ثبت ناممجازي
قانون امورگمرکی و حمل و نقل1399/12/04دوشنبه, چهارشنبه18-20
16
9,600,000
برگزار شدمجازي
لینکدین در کسب و کار  Linkdin1400/01/19پنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدل هاي كسب و كار بين المللي1399/12/23شنبه19:30- 17
10
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1400/02/02پنج شنبه14-18
30
9,700,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت برند1399/12/17یکشنبه14-19
30
9,900,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت جامع بازاریابی1399/11/13دوشنبه14-19
150
63,000,000
برگزار شدحضوري
مدیریت جامع بازرگانی  11400/01/26پنج شنبه9-13
44
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت جامع بازرگانی 21400/02/12یکشنبه14-19
110
44,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت صادرات1399/12/17یکشنبه9-13
24
10,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مهندسی فروش و فروش های حضوری1399/11/30پنج شنبه14-19
35
10,000,000
برگزار شدحضوري
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1400/01/22یکشنبه, سه شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1399/12/14پنج شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
نوآوري و خلاقيت در مديريت كسب و كار در پسا كرونا1399/10/27شنبه17-19
6
2,000,000
برگزار شدمجازي
کارگاه - Marketing Plan1400/03/06پنج شنبه8-13
15
4,800,000
در حال ثبت نامحضوري
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1400/02/25شنبه16-20
16
8,000,000
در حال ثبت نامحضوري
کارگاه طراحی مدل کسب و کار1400/02/26یکشنبه16-20
16
5,200,000
در حال ثبت نامحضوري
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
اکسل کاربردی1399/11/21سه شنبه18-20
20
6,500,000
برگزار شدمجازي
اکسل کاربردی1399/11/29چهارشنبه14-18
40
12,000,000
برگزار شدحضوري
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای  مدیریتی در اکسل1399/11/01چهارشنبه18-20
20
6,500,000
برگزار شدمجازي
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای مدیریتی در اکسل1399/12/15جمعه8-12
32
8,500,000
در حال ثبت نامحضوري
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه MSP1400/02/28سه شنبه14-19
35
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت تولید و عملیات1400/03/18سه شنبه14-18
32
13,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مدیریت زنجیره تأمین 1400/03/03دوشنبه16-20
36
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت کارخانه1399/12/10یکشنبه14-19
170
65,000,000
برگزار شدحضوري
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
ارتباط موثر1399/12/19سه شنبه15-19
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
تصمیم گیری ناب1399/12/17یکشنبه17-19
8
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حل خلاقانه مساله1399/12/16شنبه17-19
8
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مدیریت اجرایی1399/11/28سه شنبه14-19
200
80,000,000
برگزار شدحضوري
مدیریت استراتژیک حرفه ای1399/12/09شنبه14-19
80
50,000,000
برگزار شدحضوري
مدیریت بر خود و توسعه فردی1399/12/17یکشنبه16-19
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های مدیریتی1399/12/20چهارشنبه16-20
30
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
آشنایی با بلاکچین و ارزهای دیجیتال1400/03/03دوشنبه18-20
5
5,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با فین تک و تاثیر فناوری برخدمات مالی 1400/03/03دوشنبه18-20
4
4,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با نحوه تهیه صورت های مالی1400/02/20دوشنبه15-17:30
20
5,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه1399/12/11دوشنبه17-19
20
5,500,000
برگزار شدمجازي
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه1399/12/11دوشنبه8-13
20
9,500,000
برگزار شدحضوري
اصول حسابداری 11400/03/21جمعه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/03/06پنج شنبه14-19
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/03/13پنج شنبه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/02/06دوشنبه, چهارشنبه14-19
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11399/12/14پنج شنبه14-19
55
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/01/20جمعه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/02/17جمعه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/02/19یکشنبه, سه شنبه8-13
55
22,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 11400/03/06پنج شنبه14-19
45
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/02/11شنبه14-19
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/01/27جمعه8-13
40
16,000,000
در حال ثبت نامحضوري
اصول حسابداری 21400/03/21جمعه8-13
45
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تجزیه و تحلیل صورت های مالی با رویکرد مدیریت مالی1400/02/29چهارشنبه14-19
30
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تربیت حسابدار حرفه ای1400/02/21سه شنبه14-19
110
45,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تربیت رئیس حسابداری1400/02/25شنبه14-19
70
58,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تربیت مدیر مالی1400/03/17دوشنبه14-19
70
65,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تهیه صورت های مالی تلفیقی1400/02/21سه شنبه15-20
25
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه1399/12/12سه شنبه14-19
30
9,000,000
برگزار شدحضوري
تهیه صورت های مالی و یادداشت های همراه1400/02/30پنج شنبه8-13
30
14,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری ارزش منابع انسانی1400/02/26یکشنبه17-19
12
8,500,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری حقوق و دستمزد1400/02/10جمعه8-13
20
8,500,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری شرکت ها1400/02/31جمعه8-13
35
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری شرکت ها1400/01/27جمعه8-13
35
9,000,000
ظرفیت تکمیل استحضوري
حسابداری صنعتی 11399/12/14پنج شنبه18- 15
30
6,500,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری صنعتی 11400/03/06پنج شنبه14-19
45
20,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1400/03/31دوشنبه14-18
25
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی1399/12/25دوشنبه15-17:30
25
6,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی1400/01/30دوشنبه14-19
35
17,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری مالیاتی1399/12/20چهارشنبه8-13
35
11,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابداری مالیاتی1400/02/10جمعه8-13
35
15,000,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابرسی داخلی1400/02/10جمعه8-13
20
8,500,000
در حال ثبت نامحضوري
حسابرسی داخلی1400/02/17جمعه8-13
20
8,500,000
در حال ثبت نامحضوري
دوره جامع تحلیل تکنیکال 1400/03/07جمعه8-13
50
25,000,000
در حال ثبت نامحضوري
مبارزه با پولشویی1400/02/29چهارشنبه14-19
5
5,500,000
در حال ثبت نامحضوري
مبارزه با پولشویی1399/12/13چهارشنبه14-19
5
3,500,000
برگزار شدحضوري
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1400/02/22چهارشنبه9-17
8
6,000,000
در حال ثبت نامحضوري
کارگاه نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی1400/02/25شنبه9-17
8
6,000,000
در حال ثبت نامحضوري
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1400/01/22یکشنبه, سه شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان کسب و کار (مقدماتی1)1399/12/18شنبه, دوشنبه16-19
80
24,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)(مقدماتی)1400/01/27جمعه8-13
30
9,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1399/12/14پنج شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (مقدماتی) Negotiation1399/12/10یکشنبه, سه شنبه16-19
30
9,000,000
برگزار شدحضوری/مجازی
مدیریت زنجیره تامین به زبان انگلیسی Supply Chain Management1399/12/15جمعه9-13
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1400/03/31دوشنبه14-18
25
13,000,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول بازاریابی و مدیریت بر بازار1399/11/18شنبه19:30- 17
30
9,700,000
برگزار شدمجازي
لینکدین در کسب و کار  Linkdin1400/01/19پنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
آشنایی با نحوه تهیه صورت های مالی1400/02/20دوشنبه15-17:30
20
5,500,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری صنعتی 11399/12/14پنج شنبه18- 15
30
6,500,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری مالی ویژه مدیران غیرمالی1399/12/25دوشنبه15-17:30
25
6,000,000
در حال ثبت ناممجازي
حسابداری ارزش منابع انسانی1400/02/26یکشنبه17-19
12
8,500,000
در حال ثبت ناممجازي
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1399/11/08چهارشنبه18-21
30
9,000,000
برگزار شدمجازي
مدیریت زنجیره تأمین 1400/03/03دوشنبه16-20
36
15,000,000
در حال ثبت ناممجازي
اکسل کاربردی1399/11/21سه شنبه18-20
20
6,500,000
برگزار شدمجازي
پیاده سازی هوش تجاری و داشبوردهای  مدیریتی در اکسل1399/11/01چهارشنبه18-20
20
6,500,000
برگزار شدمجازي
نوآوري و خلاقيت در مديريت كسب و كار در پسا كرونا1399/10/27شنبه17-19
6
2,000,000
برگزار شدمجازي
مدل هاي كسب و كار بين المللي1399/12/23شنبه19:30- 17
10
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
سئو سایت (دوره جامع بهینه سازی موتورهای جستجو)1400/03/09یکشنبه18:30-21:30
24
14,400,000
در حال ثبت ناممجازي
اصول و فنون مذاکرات تجاری1400/01/26پنج شنبه18-20
16
7,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی مقدماتی با بازار سرمایه1399/12/11دوشنبه17-19
20
5,500,000
برگزار شدمجازي
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1400/01/22یکشنبه, سه شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
زبان کسب و کار (مقدماتی1)1399/12/18شنبه, دوشنبه16-19
80
24,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
قراردادهای بین الملل به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)(مقدماتی)1400/01/27جمعه8-13
30
9,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
ارتباط موثر1399/12/19سه شنبه15-19
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مهارت های مدیریتی1399/12/20چهارشنبه16-20
30
10,000,000
در حال ثبت ناممجازي
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1399/12/14پنج شنبه14-18
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (مقدماتی) Negotiation1399/12/10یکشنبه, سه شنبه16-19
30
9,000,000
برگزار شدحضوری/مجازی
مدیریت زنجیره تامین به زبان انگلیسی Supply Chain Management1399/12/15جمعه9-13
32
12,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
مدیریت بر خود و توسعه فردی1399/12/17یکشنبه16-19
20
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با فین تک و تاثیر فناوری برخدمات مالی 1400/03/03دوشنبه18-20
4
4,500,000
در حال ثبت ناممجازي
آشنایی با بلاکچین و ارزهای دیجیتال1400/03/03دوشنبه18-20
5
5,500,000
در حال ثبت ناممجازي
اینکوترمز1400/03/23یکشنبه18-21
6
4,000,000
در حال ثبت ناممجازي
قانون امورگمرکی و حمل و نقل1399/12/04دوشنبه, چهارشنبه18-20
16
9,600,000
برگزار شدمجازي
حل خلاقانه مساله1399/12/16شنبه17-19
8
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
تصمیم گیری ناب1399/12/17یکشنبه17-19
8
8,000,000
در حال ثبت ناممجازي
رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مالی واردات (در شرایط تحریم)1399/12/17یکشنبه14-18
4
5,000,000
در حال ثبت نامحضوری/مجازی
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
  
  
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)پنج شنبه8-13
40
13,000,000
برگزار شد1399/11/09حضوري
لینکدین در کسب و کار  Linkdinپنج شنبه14-17
6
3,000,000
در حال ثبت نام1400/01/19حضوری/مجازی
اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین المللدوشنبه14-19
20
20,000,000
در حال ثبت نام1400/02/27حضوري
رفع تعهد ارزی صادرات و تامین مالی واردات (در شرایط تحریم)یکشنبه14-18
4
5,000,000
در حال ثبت نام1399/12/10حضوری/مجازی

 
ویژگی های دوره های اختصاصی

 
بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

 
برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره  22013408 ارسال نمایند.

 
شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
22046528
22043005 داخلی 371 و 373 و 361

 
​​​
 
سازمان مدیریت صنعتی کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی درتوانمندسازی شرکتهای دانش بنیانادامه خبر
جمعه,19 دی, 1399