سازمان مدیریت صنعتی به کمک صنعت ریلی می آید

سازمان مدیریت صنعتی همسو با رسالت خود که توسعه ظرفیت مدیریتی در کشور است، دوره‌ تخصصی MBA  صنایع ریلی را طراحی و برگزار می‌کند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، یونس نظری مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی با بیان این مطلب، گفت: این سازمان با قریب 60 سال سابقه فعالیت های آموزشی و مشاوره ای، به عنوان مهم ترین مرجع دانش و کاربرد موضوعات نوین مدیریت در کشور شناخته می‌شود.

وی افزود: یکی از رویکردهای جدید سازمان مدیریت صنعتی طراحی محصولات و خدمات آموزشی اختصاصی مرتبط با صنایع مختلف می باشد که بر اساس نیازسنجی‌هایی که شکل می گیرد و با همکاری دانشگاه ها و مراکز صنعتی و تشکل ها، این دوره های جدید برنامه‌ریزی و به اجرا در می آید.

نظری با اشاره به اینکه یکی دیگر از رویکردهای سازمان مدیریت صنعتی توسعه تعاملات بوده است، اظهار داشت: به همین دلیل تعاملات خود را با دانشگاه‌ها و مراکز معتبر داخلی افزایش داده ایم و در این راستا با دانشگاه های مطرح داخلی مانند دانشگاه تهران، علم و صنعت، خواجه نصیر، تربیت مدرس و دانشگاه آزاد همکاری‌های خوبی را آغاز کرده ایم. وی ادامه داد: به طور مثال در حوزه MBA  صنایع ریلی یک کار جدید با استفاده از ظرفیت های داخلی کشور و بین‌الملل با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران و شریک خارجی آغاز کرده ایم که مذاکرات نهایی آن انجام شده است.

مدیر دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه سازمان مدیریت صنعتی افزود: این دوره براساس تقاضای حوزه تخصصی وزارت راه و شهرسازی و شرکت های زیرمجموعه آن در حال راه اندازی است.

وی با تاکید بر اینکه رویکرد سازمان مدیریت صنعتی همواره به این سمت و سو است و بسیار امیدوار هستیم توسعه تعاملاتمان با دانشگاه ها منتج به ارائه خدمات مطلوب و جدیدی برای مخاطبان شود، گفت: در راستای پاسخ گویی به نیاز جامعه و مخاطبان، در حال تقویت تعاملات خود با دانشگاه‌های مختلف و مطرح داخلی و نیز صنایع هستیم و دوره MBA  صنایع ریلی ماحصل توسعه تعاملات ما با مراکز علمی و صنعتی بسیار خوب داخلی است. 

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.