دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

دوره های تخصصی و کاربردی مدیریت

​​​​​​​​​ثبت نام و مشاوره آموزشي : (مستقيم 22041082 - تلفنخانه 22043005 داخلي 381 و 351 فکس 22013408)

آدرس ایمیل جهت ثبت نام در دوره ها:edureg@imi.ir

مسیر گذراندن دوره های حسابداری (با رعایت پیش نیازها)

آخرین بازنگری بر روی دوره های آموزشی مدیریت تولید و عملیات

تبصره: لازم به ذکر است مبلغ شهریه مقطوع بوده و شامل هیچ گونه کسوراتی (بیمه-مالیات) نمی شود. 

 

 

 

  • مديريت، منابع انساني و سازمان
  • بازرگانی و بازاریابی
  • تولیدی و پروژه
  • مالي و حسابداري
  • دوره های اختصاصی
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آموزش روسای دفاتر مدیران1397/11/08دوشنبه14-18
30
6,000,000
در حال ثبت نام
اصول سرپرستی1397/11/07یکشنبه8-13
30
6,000,000
در حال ثبت نام
توسعه دانش و مهارت‌هاي مديريتي اعضاي هيئت مديره1397/09/26دوشنبه14-19
70
24,500,000
برگزار شد
جامع مدیریت منابع انسانی1397/11/06شنبه14-19
150
36,000,000
در حال ثبت نام
جذب و استخدام و شایسته گزینی1397/11/10چهارشنبه14-19
25
6,000,000
در حال ثبت نام
قانون کار و تامین اجتماعی1397/11/01دوشنبه8-13
40
7,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت اجرایی1397/12/06دوشنبه14-19
200
48,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت استراتژیک حرفه ای1397/11/13شنبه14-19
80
28,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت و برنامه ریزی هلدینگ ( از استراتژی  تا ساختار)1397/11/06شنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
 Work Shop Negotiation for Trade (International and Export)   1397/11/04پنج شنبه8-16
16
6,000,000
در حال ثبت نام
 مدیریت جامع بازاریابی1397/10/17دوشنبه14-19
150
33,000,000
برگزار شد
آشنايي با تهیه و تنظیم قراردادهای داخلی1397/11/01دوشنبه14-18
16
5,000,000
در حال ثبت نام
آشنایی با  تهيه و تنظيم قراردادهای بین المللی1397/10/29شنبه14-19
30
8,500,000
در حال ثبت نام
آموزشی- سمینار هدایت فروش در شرایط بحران1397/10/28جمعه8-13
5
2,500,000
در حال ثبت نام
اصول بازاریابی1397/10/24دوشنبه14-19
30
6,500,000
برگزار شد
اصول و فنون مذاکره1397/12/04شنبه, یکشنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اصول و فنون مذاکره1397/11/24چهارشنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
اعتبارات اسنادی1397/11/08دوشنبه14-18
20
4,400,000
در حال ثبت نام
امور گمرکی و ترخیص کالا1397/10/29شنبه8:30-12:30
40
11,000,000
در حال ثبت نام
بازاریابی دیجیتال1397/12/05یکشنبه16-21
90
29,000,000
در حال ثبت نام
تحقیقات بازار1397/10/29شنبه8:30-12:30
32
6,800,000
در حال ثبت نام
تدوین طرح کسب و کار(Business Plan)1397/10/27پنج شنبه8-13
40
9,000,000
در حال ثبت نام
مدرسه حرفه ای فروش1397/11/28یکشنبه14-19
120
27,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت  برند1397/11/14یکشنبه14-19
25
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)1397/11/07یکشنبه8-12
30
6,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت جامع بازاریابی1397/11/28یکشنبه14-19
150
33,000,000
در حال ثبت نام
مدیریت جامع واردات1397/10/29شنبه14-18
32
9,600,000
در حال ثبت نام
مدیریت خرید و سفارشات خارجی به زبان فارسی1397/10/30یکشنبه8-13
30
6,500,000
در حال ثبت نام
مدیریت صادرات1397/10/16یکشنبه9-13
24
5,280,000
برگزار شد
مهندسی فروش و فروش های حضوری1397/10/30یکشنبه14-19
35
7,000,000
در حال ثبت نام
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی1397/11/01دوشنبه8-12
40
8,800,000
در حال ثبت نام
کارگاه آموزشی ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع1397/11/03چهارشنبه14-18
16
3,800,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
PMBOK1397/08/13یکشنبه8-13
80
19,000,000
برگزار شد
اکسل کاربردی1397/10/17دوشنبه15-19
34
6,800,000
برگزار شد
اکسل کاربردی1397/09/16جمعه9-13
34
6,800,000
برگزار شد
بهبود و اصلاح فرآیندها با APQC1397/10/17دوشنبه14-18
32
8,000,000
برگزار شد
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP20161397/10/11سه شنبه14-19
35
6,500,000
برگزار شد
سیستم مدیریت پروژه با P61397/10/10دوشنبه8-13
55
10,000,000
برگزار شد
مدیریت ریسک1397/10/16یکشنبه8:30-13:30
50
10,000,000
برگزار شد
مدیریت زنجیره تامین 1397/10/18سه شنبه8:30-13:30
50
10,000,000
برگزار شد
مدیریت کارخانه1397/10/24دوشنبه13-18
150
33,000,000
برگزار شد
مدیریت کارخانه1397/08/01سه شنبه13-18
150
33,000,000
برگزار شد
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه1397/11/09سه شنبه8-13
32
6,500,000
در حال ثبت نام
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
آشنایی با استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی(IFRS)1397/10/26چهارشنبه14-19
50
12,000,000
در حال ثبت نام
آشنایی با مفاهیم مدیریت مالی و سرمایه گذاری1397/11/05جمعه8:30-13:30
48
8,500,000
در حال ثبت نام
استانداردهای حسابداری1397/11/04پنج شنبه14-19
50
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/12/09پنج شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/11/27شنبه, سه شنبه14-19
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/11/11پنج شنبه8:30-13:30
63
8,500,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 11397/10/23یکشنبه14-19
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/10/14جمعه8:30-13:30
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 11397/10/05شنبه, چهارشنبه8:30-13:30
63
8,500,000
برگزار شد
اصول حسابداری 21397/12/11شنبه14-19
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/11/12جمعه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/10/27پنج شنبه8:30-13:30
43
7,000,000
در حال ثبت نام
اصول حسابداری 21397/10/10دوشنبه16-21
43
7,000,000
برگزار شد
بودجه بندی جامع1397/11/04پنج شنبه8:30-13:30
16
4,500,000
در حال ثبت نام
تجزیه و تحلیل صورت های مالی1397/11/02سه شنبه14-19
20
5,500,000
در حال ثبت نام
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی1397/09/20سه شنبه14-19
20
5,500,000
برگزار شد
تهیه صورتهای مالی تلفیقی1397/09/07چهارشنبه14-19
25
5,500,000
برگزار شد
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/10/14جمعه8:30-13:30
40
7,000,000
برگزار شد
تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه1397/11/04پنج شنبه8:30-13:30
40
7,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری  حقوق و دستمزد1397/11/26جمعه8:30-13:30
20
4,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری به زبان انگلیسیچهارشنبه14-19
30
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری پیمانکاری1397/11/26جمعه8:30-13:30
20
5,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری حقوق و دستمزد1397/10/18سه شنبه14-19
20
4,000,000
برگزار شد
حسابداری حقوق و دستمزد1397/09/05دوشنبه14-19
20
4,000,000
برگزار شد
حسابداری شرکتها1397/11/01دوشنبه8:30-13:30
43
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری شرکتها1397/11/04پنج شنبه14-19
43
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/11/11پنج شنبه14-19
48
8,000,000
در حال ثبت نام
حسابداری صنعتی 11397/09/29پنج شنبه14-19
48
8,000,000
برگزار شد
حسابداری صنعتی 21397/10/13پنج شنبه14-19
53
8,500,000
برگزار شد
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/10/17دوشنبه14-19
35
6,500,000
برگزار شد
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی1397/11/11پنج شنبه14-19
35
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالیاتی1397/11/15دوشنبه14-19
38
6,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری مالیاتی1397/09/16جمعه8:30-13:30
38
6,500,000
برگزار شد
حسابداری مدیریتجمعه8:30-13:30
40
7,500,000
در حال ثبت نام
حسابداری ویژه بازار کار1397/09/08پنج شنبه8:30-13:30
60
9,500,000
برگزار شد
حسابداری ویژه بازار کار و آموزش نرم افزار سپیدار سیستم1397/10/19چهارشنبه14-19
60
9,500,000
برگزار شد
حسابرسی مالیپنج شنبه14-19
30
4,500,000
در حال ثبت نام
مبارزه با پولشویی1397/11/11پنج شنبه8:30-16:30
8
2,500,000
در حال ثبت نام
مبارزه با پولشویی1397/10/21جمعه8:30-16:30
8
2,500,000
برگزار شد
مدیریت تخصصی مالی1397/08/27یکشنبه14-19
200
46,000,000
برگزار شد
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/11/05جمعه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی1397/12/08چهارشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی1397/12/13دوشنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/11/04پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
در حال ثبت نام
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد1397/10/13پنج شنبه8:30-16:30
8
3,500,000
برگزار شد

ویژگی های دوره های اختصاصی

بخشی از دوره های دفتر دوره های تخصصی و کاربردی، دوره های اختصاصی هستند. این دوره ها برخلاف دوره های تقویمی در حوزه های ذیل قابلیت انعطاف بیشتر با خواسته و نیاز مشتریان را دارا می باشند :
طول دوره: در این دوره ها زمان مورد نیاز برای ارائه مباحث با همفکری و براساس نیاز کارفرما تعیین و مشخص می گردد.
سرفصل دوره ها:در این دوره ها با توجه به خواسته و نیاز کارفرما امکان ارائه سرفصل هایی متناسب با شرح شغل و فضای کسب و کار کارفرما وجود دارد.
مکان: مکان برگزاری این دوره ها بنا به درخواست کارفرما می تواند در سازمان مدیریت صنعتی و یا محل خود کارفرما انتخاب گردد.
زمان: زمان برگزاری دوره با مشورت و همفکری کارفرما در این دوره ها تعیین می گردد.

برای استعلام برگزاری دوره های اختصاصی،شرکت ها و سازمان ها می توانند درخواست خود را به فاکس سازمان به شماره  22013408 ارسال نمایند.

شماره های تماس مستقیم تیم دوره های اختصاصی
22046528
22043005 داخلی 371 و 373 و 361

​​​
  
  
روزهای برگزاری
  
ساعت برگزاری
  
  
  
  
موردی برای نمایش در این نما وجود ندارد
There are no items to show in this view.