ساختمان شماره (1): تـهــران، خيـابـــان وليـعصـر، نـبش جـــام جـــم


 

ساختمان شماره (2): خیابان شیخ بهایی جنوبی- شهرک والفجر- خیابان ایرانشناسی - خیابان نهم - پلاک 6