مدیر در نقش مربی
سخنران
جناب آقای دکتر بهزاد ابوالعلایی
روز برگزاری
1395/02/28
زمان شروع
زمان پایان
19
توضیحات
خلاصه برنامه

    فرمول ها و توصیه هایی از مربیان ورزشی برای مدیران سازمان ها
محل برگزاری
تهران- خیابان ولیعصر- نبش جام جم - سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده یاد دکتر وفا غفاریان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط