مدیریت و مهندسی زندگی با رویکرد مهارتهای زندگی و سبک زندگی در خانواده و سازمان
سخنران
جناب آقای دکتر عیسی جلالی
روز برگزاری
1395/04/29
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
محل برگزاری
خیابان ولیعصر- نبش جام جم- سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان آموزش- طبقه اول- سالن آمفی تاتر
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط