گفت و گوی بالنده (هم افزا)
سخنران
سرکار خانم وحیده بلیغ
روز برگزاری
1395/05/05
زمان شروع
16:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • تبیین گفت و گو
  • اهمیت و ضرورت توجه به گفت و گو
  • اهداف گفت و گو
  • الزامات گفت و گو
  • گفت و گوی بالنده​
محل برگزاری
خیابان ولیعصر- نبش جام جم- سازمان مدیریت صنعتی- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده یاد دکتر وفا غفاریان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط