استراتژي هاي اخذ نمايندگي از شركت هاي بين المللي- بررسي نمونه هاي كاسيو(Casio) ، المپوس(OLYMPUS) و اوهو (UHO) در ايران
سخنران
جناب آقاي مهندس امير حسين شمس زاده مدير عامل شركت دايا سيستم
روز برگزاری
1395/06/01
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • تشريح روش هاي همكاري هاي بين المللي
  • نيازهاي شركت هاي ايراني در تجارت بين المللي
  • شيوه ها و استراتژي هاي همكاري هاي بين المللي
  • مراحل اجرايي اخذ نمايندگي
  • بررسي نمونه هاي CASIO، OLYMPUS و UHO​
محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط