پانل تخصصي از استراتژي بنگاه تا راهبرد ملي
سخنران
سخنران كليدي: جناب آقاي دكتر علي مبيني دهكردي -عضو هيات علمي دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران و مسئول طراحي سند چشم انداز 20 ساله كشور(ايران 1404)
روز برگزاری
1395/06/16
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:30
توضیحات

اعضاء پانل :

  • جناب آقاي دكتر سيدرضا فاطمي امين مجري طرح تدوين برنامه راهبردي صنعت، معدن و تجارت
  • جناب آقاي دكتر محسن اتابكي مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • جناب آقاي دكتر سيد عليرضا شجاعي نائب رئيس انجمن مهندسي صنايع ايران و مشاور مدير عامل سازمان مديريت صنعتي

 


خلاصه برنامه
  • چگونه استراتژي هاي ملي تدوين مي شود؟
  • چرا اغلب راهبردها در عمل با مشكل و بعضا با شكست مواجه مي شوند؟
  • چگونه استراتژي بنگاهي را به راهبرد ملي پيوند بزنيم؟

محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط