آشنايي با كلان داده ( بيگ ديتا) و چالش هاي كاربردي آن در كسب و كار
سخنران
جناب آقاي دكتر مهدي حبيب زاده مطلق- مدرس و استاد دانشگاه علوم كامپيوتر در زمينه پردازش تصوير، يادگيري ماشين و مديريت كلان داده
روز برگزاری
1395/07/27
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • تعريفي جامع و علمي از مفهوم بيگ ديتا و جايگاه آن در دنياي ​امروز ارتباطات
  • نگاهي به تعريف مفهوم ديتا و آناليز ديتا
  • نگاهي به ساختار توزيع ديتا و ابزارهاي مديريت آن
  • نگاهي به ابزارهاي هوشمند سازي در مديريت كلان داده
  • نگاهي به مفهوم يادگيري ماشين و هوش مصنوعي در مديريت كلان داده
  • مثال هايي از مديريت كلان داده در ايران و جهان
محل برگزاری
خيابان جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش - طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط