پنل تخصصي: دستاوردهای 14 سال تعالی سازمانی در شرکت های ایرانی
سخنران
جناب آقايان دكتر محمد علي محمدي، دكتر منوچهر نجمي، مهندس سيد مسعود همايونفر، دكتر مهدي اسماعيلي رخ
روز برگزاری
1395/08/11
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • جایزه ملّی تعالی سازمانی طی 14 سال برگزاری چه دستاوردهایی داشته است؟
  • مدیران عامل شرکت ها در خصوص تاثیر تعالی سازمانی بر ارتقای عملکردشان چه نظری دارند؟
  • چرا معتقدیم تعالی سازمانی باعث رقابت پذیری شرکت های ایرانی می شود؟
محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط