نوآوري در مدل هاي كسب و كار
سخنران
سركار خانم دكتر شادي گلچين فر
روز برگزاری
1395/10/07
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • معرفي اقسام مختلف نو آوري
  • تعريف مدل كسب و كار و اجزاي آن
  • معرفي 14 شيوه مختلف نوآوري در مدل كسب و كار
  • روندهاي آينده در مدل هاي كسب و كار​
محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط