برند شخصي ( Personal Branding)
سخنران
جناب آقاي دكتر مسعود شفقي دكتري مديريت استراتژيك از كشور سوييس
روز برگزاری
1395/10/28
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • چرا بايد برند شخصي داشته باشيم​
  • فازهاي اصلي برند شخصي
  • ابعاد و ويژگي هاي برند اشخاص
  • انواع مدل هاي برند آفريني شخصي
  • هويت سازي برند
  • ...
محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط