استراتژي سرمايه‌گذاري و تحليل بازار مسكن در سال‌هاي 95-96
سخنران
جناب آقاي دكتر بهروز ملكي
روز برگزاری
1395/02/14
زمان شروع
زمان پایان
19
توضیحات
خلاصه برنامه
  • فرآيند شکل گیری و شناسايي دوره های رونق و رکود مسکن
  •  تحليل عوامل اثر گذار بر بازار مسكن، برجام، بودجه، نقدينگي، وام خرید مسكن، یمت نفت، بورس، دلار، طلا، برنامه هاي دولت و...

  •  وضعیت تولید(عرضه) و تقاضا در بازار مسکن طی سالهای اخیر و پیش بینی سالهای آتی
  • علل طولاني شدن خروج بازار مسكن از ركود
  •  پیش بینی بازار مسكن سالهای 95 و 96
  • استراتژي هاي مناسب بازار مسكن: بخريم، بفروشيم، بسازيم يا...

محل برگزاری
​سازمان مديريت صنعتي - مركز آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان
مدیریت مجوزهامدیریت مجوزها

عنوان

سخنران

روز برگزاری

زمان شروع

زمان پایان

توضیحات

خلاصه برنامه

محل برگزاری

سال

برنامه آینده می باشد؟

حوزه کاربردی راهکار

راهکارهای سازمان

تاریخ و ساعت شروع

تاریخ و ساعت پایان

روزهای برگزاری

پیوست ها

ایجاد شده در توسط
آخرین تغییر در توسط