برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
دوره بين الملل و تور صنعتي ايالت باواريا آلمان1396/01/20كشور آلمان1395
برند شخصي ( Personal Branding)جناب آقاي دكتر مسعود شفقي دكتري مديريت استراتژيك از كشور سوييس1395/10/2817:0019:00
  • چرا بايد برند شخصي داشته باشيم​
  • فازهاي اصلي برند شخصي
  • ابعاد و ويژگي هاي برند اشخاص
  • انواع مدل هاي برند آفريني شخصي
  • هويت سازي برند
  • ...
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان1395