​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
پنل تخصصی چرا دستگاه ها، سازمان ها و بنگاه ها نابهره ور می شوند؟
سخنران
آقایان دکترمحمدعلی محمدی / دکتر حمیدرضا نایبی / دکتر محمد محسن وند / دکتر سید علیرضا شجاعی
روز برگزاری
1398/05/08
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

در این پنل تخصصی ​که در راستای همایش توسعه فرهنگ صنعتی می باشد ، آقای دکتر محمد علی محمدی، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی به موضوع کیفیت مدیریت می پردازد ، همچنین آقای دکتر حمیدرضا نایبی، دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس، مدرس و مشاور بهره وری به موضوع : معرفی مدل چند سطحی بهره وری در تفسیر عوامل موثر بر بهره وری بنگاه ها و کسب و کارهای اقتصادی پرداخته و آقای دکتر محمد محسن وند ، کارشناس در حوزه تعالی سازمان و توسعه مدیریت موضوع : سازمان متعالی ، فرهنگ متعالی را به بحث می گذارند و در نهایت آقای دکتر علیرضا شجاعی ، مدیر مرکز تعالی سازمان مدیریت صنعتی و نایب رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران موضوع : از فرهنگ بهره وری تا فرهنگ صنعتی را در سخنرانی خود پوشش خواهند داد.

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، خیابان جام جم ، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم، سالن وفاغفاریان
قابلیت های تمدن ساز؛ تحول، توسعه و موفقیت شخصی و اجتماعی
سخنران
آقای دکتر غلامرضا توکلی، عضو هیئت علمی و  دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
روز برگزاری
1398/07/02
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

هدف از این نشست توسعه مهارت های مدیریت زندگی شخصی و اجتماعی علی الخصوص مدیران می باشد که چگونه انگیزه و نشاط افراد در زندگی شخصی و اجتماعی پس از ایمان و توکل به خداوندمتعال، از قدرت حل مساله افراد نشات می گیرد.و مهارت های لازم برای حل مسآله در زندگی شخصی و اجتماعی چیست؟ 

عمق و معنا بخشی به مهارت های لازم برای ایجاد تحول، توسعه و موفقیت در امورات شخصی و اجتماعی و برخورداری از کامیابی و شادکامی در زندگی همچنین ایجاد مهارت های پایه به منظور جذب موثرتر در بازار کار یا ایجاد و راه اندازی موثرتر کسب و کارهای کارآفرینانه​

محتوای سخنرانی : 1- مهارت های پایه مدیریت زندگی شخصی و اجتماعی

2- مهارت های پایه کارآفرینی و اداره کسب و کار

3- مهارت های پایه تشکیل و اداره موثر زندگی مشترک

4- مهارت های پایه فرزندپروری موثر

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم ، مرکز آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم، سالن وفا غفاریان