​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
نقش هورمون ها در انگیزش، رهبری و هوش هیجانی
سخنران
آقای دکتر محمدجواد ثابت، استاد دوره های تخصصی و کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی
روز برگزاری
1398/11/29
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

برای سال های متمادی در مطالعات روانشناسی و مدیریت تمرکز اصلی روی رفتارها و سپس روی فرآیندهای شناختی ذهن بود. در چندسال اخیرنقش ویژگی های فیزیولوژیکی، مغز و هورمون ها در مطالعات مدیریت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد شناخت ویژگی های هورمونی و تاثیرات آن ها و رفتارهای انسان یکی از مهمترین کلیدهای انگیزش کارکنان، ارتباطات موثر، مذاکره، و به ویژه رهبری است.
به طور خاص شناخت انواع هورمون هایی که در بدن ترشح می شوند، کارکردهای آنها ، روش های ترشخ آنها و مسائلی که در پیرامون خود دارند یکی از مهمترین کلیدهای خودشناسی، کنترل دیگران، همدلی و کنترل خود است. در این میان کسب دانش درباره هورمون های شادی به عنوان یکی از دسته های اصلی هورمون هایی که در بدن ترشح می شود می توانند به افراد، کارکنان، مدیران و حتی پدرها و مادرها کمک کند تا رفتارهای دیگران را بهتر درک و کنترل کنند و در راستای تاثیرگذاری روی آن قدم های جدی بردارند.​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان
تحول دیجیتال : تحول در کسب و کارها با بهره گیری از فناوری های دیجیتال
سخنران
مدیریت پنل آقای دکتر کامران اعتمادمقدم ، عضو هیئت علمی و مدیرعلمی دوره های MITM، آقای دکتر محمدمهدی کاشف، دکتری مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه ملی سئول، هم بنیان گذار و مدیر تحول دیجیتال Switch.ir T مدرس مدرسه مدیریت ماستریخت(MSM) و سازمان مدیریت صنعتی
روز برگزاری
1398/12/06
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

     نقطه شروع​ ماجرا، درک ضرورت این تغییر و تحول در همه ی صنایع و انواع کسب و کارهاست. سپس ایجاد تغییر در نگرش مدیران و صاحبان کسب و کار در خصوص مفاهیمی استراتژیک : مشتریان، رقابت، داده، نوآوری و ارزش! باید دانست که موج انقلاب صنعتی چهارم و دنیای دیجیتال چه تغاییرات بنیادینی را در این 5 حوزه از کسب و کار رقم زده است؟ و ر شرایط جدید، چشم انداز صحیح بنگاه چگونه بوده ، چنین چشم اندازی با چه روشی ترسیم و طراحی شود؟
حتی اگر درک صحیحی ​ از تعاریف جدید این مفاهیم استراتژیک ایجاد و برآن اساس " چشم انداز دیجیتال" مطلوب تصویر شود، گام نهادن در مسیر "تغییر و تحول سازمان" و " دیجیتالی نمودن" آن، خود نیاز به دانش و مهارت های ویژه ای دارد. زیرا مسیری دشوار ، پیچیده و پر مخاطره پیش روست که لازمه غلبه بر چالش های آن داشتن " نقشه راه" روشن و مبتنی بر به روش ها و تجارب موفق است.

در این برنامه تلاش خواهد شد  با تکیه بر چند چارچوب مطرح در دینا که براساس تجارب چند صد شرکت در صنایع گوناگون طراحی شده، به موراد فوق پرداخته شود. همچنین به برخی تجارب اجرایی پیاده سازی این چارچوب ها نیز اشاره خواهد شد.

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان
الزامات منحصر به فرد برای -رهبران قرن 21 - در رهبری تغییر در کسب و کار
سخنران
آقای دکتر سید مهرداد هاشمی، دکترای مدیریت کسب و کار از فرانسه، عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی
روز برگزاری
1398/12/20
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

یکی ازمهترین شایستگی های رهبران در مسیر تعالی کسب و کارشان، هنر -رهبری تغییر- است، چرا که در زمان هایی طلایی از چرخه عمر شرکت و با توجه به تحولات بسیار سریع محیط بیرون می بایست مدل کسب و کار را تغییر داد، در غیراینصورت شرکت محکوم به شکست و نابودی خواهد بود ،،،  در این سمینار به ضرورت و اهمیت بسیار حیاتی این شایستگی رهبران و ارائه نمونه هایی موفق و استثنایی از اقدام رهبران افسانه ای پرداخته می شود، در ضمن به اساسی ترین پایه استقرار تغییر یعنی -فرهنگ- هم اشاره خواهد شد.​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان