​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
پنل هـم آمـوزی مدیـران پروژه راه کارهای رویارویی با تحریم ها، دست آوردها و درس آموخته ها  
سخنران
جناب آقایان دکتر بهنام فیض آبادی، دکتر حمید رضائیان، مهند س رشید سیدیان، دکتر عبداله مهرابی، دکتر بابک عباسپور ، مهندس مرتضی محمدی و دکتر حسین رادمهر
روز برگزاری
1399/08/20
زمان شروع
15:00
زمان پایان
17:30
خلاصه برنامه

در همه کشورها، توسعه و عمران یک نیاز اساسی است. معمولا به طور میانگین کشورها از جمله ایران، در حدود بیست درصد از درآمد ناخالص ملی خود را صرف توسعه و عمران می کنند. پروژه های بزرگ بسیاری در کشورها در حال اجرا هستند. پیچیدگی های زیادی در اجرای این پروژه ها وجود دارد. در کشور ما علاوه بر این پیچیدگی ها ، شرایط سخت تحریم نیز وجود دارد امروزه مدیران این پروژه همانند سنگرسازان بی سنگری هستند که جسورانه و فداکارانه در این پروژه ها مانند حوزه های نفت و گار، نیروگاهی، صنایع فولادی و ... فعالیت می کنند. در این کارزار مدیران پروژه ایرانی تجارب و درس آموخته های زیادی را بدست آورده اند. در این نشست فرصتی ایجاد خواهد شد تا بخشی از این تجارب درخصوص چگونگی مدیریت پروژه در شرایط تحریم با اعضای خانه مدیران به اشتراک گذاشته شود.

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزش، طبقه سوم، خانه مدیران  و همچنین همزمان به صورت مجازی لایو