برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
چگونگی تقویت و توسعه شرکت های دانش بنیان و فناور در راستای حمایت از کالای ایرانیجناب آقای دکتر دلیری/معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری1397/04/261719

نقش و اهمیت عملکرد اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی غیرقابل انکار می باشد. براساس گزارش سال 2018 سازمان جهانی مالکیت فکری، ایران در بازده زمانی چهارساله از سال 2015 تا سال 2018 با روند صعودی و شاخص جهانی نوآوری به رتبه 65 در سال 2018 رسیده است.معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به عنوان متولی اصلی حوزه دانش بنیان و با سرلوحه قراردادن شعار حمایت از کالاهای ایرانی، اقدامات موثری را انجام داده است که می توان به اهم آن اشاره کرد به ترغیب فعالان اقتصادی ، .......​

خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان