برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
دوره بين الملل و تور صنعتي ايالت باواريا آلمان1396/01/20كشور آلمان1395
چشم انداز تحولات پيش روي اقتصاد ايرانجناب آقاي دكتر مرتضي ايماني راد1395/12/0317:0019:00
  • تحولات پيش روي اقتصاد جهان
  • بازكردن و تحليل اقتصاد ترامپ
  • روندهاي غالب در اقتصاد جهان در سال 2017
  • شرايط سياسي و اقتصادي ايران در سال 1396
  • چالش هاي بنيادي اقتصاد ايران در سال آينده
  • بررسي روندهاي محتمل در اقتصاد ايران در سال 1396
  • بررسي اصول اساسي در تدوين استراتژي​
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه 3- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان1395