برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
مديريت اثربخشجناب آقاي مهندس ناصر بابايي مدير عامل پالايشگاه نفت تهران1396/02/121719
  • استفاده از مدل هاي موفق مديريتي سازگار با محيط اجتماعي، اقتصادي، صنعتي و فرهنگي
  • تحليل عملكرد فرآيندهاي بارز در سراسر زنجيره ارزش فراتر از مرزهاي سازمان
  • ايجاد ساختارهاي نظام مند براي تحليل محيط داخلي و خارجي با مشاركت مديران و مسئولين ذيربط
  • طرح ريزي و توسعه ساختارهاي مكانيزه براي گردآوري داده ها و تبديل آن ها به دانش و تصميم
  • و ...

خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان1396