​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
نقش کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان در جهش تولید
سخنران
متعاقبا اعلام می شود.
روز برگزاری
1399/06/18
زمان شروع
18:00
زمان پایان
20:00
خلاصه برنامه

 چگونگی برنامه های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت های دانش بنیان
- قانون گذاری و بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان
- نقش کسب و کارهای دانش بنیان در راستای ساخت داخل
- رنامه های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای شرکت های دانش بنیان در راستای ساخت داخل​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، آموزش، طبقه سوم، سالن غفاریان
دهمین همایش آنلاین ملی بهره وری با همکاری سازمان مدیریت صنعتی
سخنران
روز برگزاری
1399/05/26
زمان شروع
26-   27 مردادماه
زمان پایان
خلاصه برنامه

- بهره وری در حوزه اجتماع و فرهنگ

- بهره وری در اقتصاد و محیط کسب و کار

- بهره وری و مدیریت و ساختارها​

محل برگزاری
انجمن بهره وری ایران به صورت مجازی