برنامه های آینده مدیران
  
  
  
  
  
خلاصه برنامه
  
  
نقش پول در ایجاد انگیزه در کارکنان چیست ؟سركار خانم دکتر شادی گلچین فر مدیر دوره های تخصصی و کاربردی و عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی1396/08/231719
  • عملکرد افراد در سازمان اصولا تابع چه مواردی است ؟
  • تئوری های انگیزش کدامند  ؟
  • نقش پول در ایجاد انگیزه در کارکنان چیست ؟
  • تاثیر IKEA در ایجاد انگیزه چیست ؟
  • ارائه بازخور چه نقشی در ایجاد انگیزه دارد ؟

خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم- سالن 60 نفره1396