​​​​​​

برنامه های آینده مدیران
کمپین های بازاریابی دیجیتال در عمل
سخنران
آقای عادل طالبی/کارشناس ارشد مدیریت کسب و کارهای الکترونیک/مدیر و موسس فروشگاه های اینترنتی "کتابم کو" و "نیمکت بوک" و وب سایت آموزشی "تیزلند"
روز برگزاری
1397/08/22
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

معرفی کانال های دیجیتال

معرفی روش های انتخاب کانال

سنجش اثربخشی کانال ها

تنظیم کمپین نهایی​

محل برگزاری
خیابان ولیعصر- سازمان مدیریت صنعتی - آموزش - طبقه سوم - سالن وفا غفاریان
مدیریت در محیط عدم قطعیت ( چگونه می توان در محیط های ناپایدار تصمیم های درست گرفت! )
سخنران
جاب آقای پروفسور سعید خزایی، استاد تمام و مدرس دانشگاه، مدرس سازمان یونیدو، رئیس انجمن آینده نگری ایران، دکتری آینده نگاری راهبردی دانشگاه سوربن فرانسه و...
روز برگزاری
1397/09/06
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

آینده پژوهی دانش شناخت عاملانه و پیش دستانه ی آینده، ترسیم و معماری آینده بر پایه ی قضاوت و تصمیم های مناسب است. اغلب تصمیم های ما به دلیل ادراک نادرست و نبود ابزارهای م​ناسب تحلیلی با دشواری همراه می شود. در این میان آینده پژوهی از راه هنر ظریف درک مجدد، می کوشد با بهره گیری از الگوهایی تازه، درک مدیران از آینده و چرایی و چگونگی تحولات را تغییر داده و با کمک روش های نوین، در میحط هایی پرتلاطم امکان تصمیم گیری های درست را فراهم سازد :

- مدیریت و الگوهای ادراکی - شناختی

- چرا مدیران آینده را درک نمی کنند؟

- مدیریت برآینده​

- برنامه ریزی در محیط پرآشوب

- روش های تصمیم گیری پیش دستانه 

محل برگزاری
خیابان ولیعصر- نبش جام جم - ساختمان آموزش سازمان مدیریت صنعتی - طبقه سوم
اینترنت اشیا, و کاربردهای آن
سخنران
جناب آقای مهندس فرهاد وارث، مشاور ارشد و طراح علمی دوره ها در حوزه فناوری اطلاعات
روز برگزاری
1397/09/20
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
خلاصه برنامه

​محتوای نشست تخصصی شامل : 

- مفاهیم پایه و اکوسیستم اینترنت اشیا

- اینترنت اشیا و انقلاب صنعتی چهارم

- آشنایی با ساختار و تکنولوژی های اینترنت اشیا

-کاربردهای اینترنت اشیا

- اقتصاد اینترنت اشیا

- اینترنت اشیا، Big Data و هوش مصنوعی

- اینترنت اشیا و چالش های مدیریت

محل برگزاری
خیابان ولیعصر،نبش خیابان جام جم، ساختمان آموزش سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم