سمینارهای خانه مدیران

سمینارهای خانه مدیران

​​سمینار مشترک  سازمان مدیریت صنعتی و مرکز تحقیقات اینترنت اشیا ایران 

بروشور سمینار​

سلام و عرض ادب ، قابل توجه همه ثبت نام کنندگان و همراهان "سمینار اینترنت اشیا در مدیریتمحتوای برنامه شامل :

صبح سمینارسخنرانی آقای مهندس قیصری (مفاهیم و اقتصاد اینترنت اشیا) و آقای مهندس اویسی (مخابرات اینترنت اشیا) و آقای ایلوخانی (امنیت اینترنت اشیا) و آقای دکتر کوروش حمیدی (اینترنت اشیا صنعتی)

بعدازظهر سمینار میزگرد و هم اندیشی به صورت کارگاهی شامل : فرصت های کارآفرینی و کسب و کار اینترنت اشیا / چالش های پیاده سازی اینترنت اشیا / مدیریت پروژه های اینترنت اشیا

 برگزاری سمینار در تاریخ 97/7/27 روزجمعه با محتوای کارگاهی  به صرف ناهار و پذیرایی برگزار می گردد.

لازم به ذکر است لینک ثبت نام باز است و ثبت نام ادامه دارد. ​

شهریه ثبت نام : 300/000 تومان برای هرنفر و درصورت ثبت نام گروهی بیش از 5 نفر 270/000 تومان

ثبت نام اینترنتی : WWW.IMI.IR

ثبت نام اینتر​نتی سمینار​

محتوای سمینار:

  •  مفاهیم و آشنایی با اینترنت اشیا / کاربردهای اینترنت اشیا /  زنجیره تامین و اکوسیستم اینترنت اشیا / اقتصاد اینترنت اشیا / تجاری سازی اینترنت اشیا/ کسب و کار و کارآفرینی اینترنت اشیا / کل بعدازظهر سمینار، کارگاهی ​​می باشد.