برند شخصي ( Personal Branding)
سخنران
جناب آقاي دكتر مسعود شفقي دكتري مديريت استراتژيك از كشور سوييس
روز برگزاری
1395/10/28
زمان شروع
17:00
زمان پایان
19:00
توضیحات
خلاصه برنامه
  • چرا بايد برند شخصي داشته باشيم​
  • فازهاي اصلي برند شخصي
  • ابعاد و ويژگي هاي برند اشخاص
  • انواع مدل هاي برند آفريني شخصي
  • هويت سازي برند
  • ...
محل برگزاری
خيابان وليعصر- نبش جام جم- سازمان مديريت صنعتي- ساختمان آموزش- طبقه سوم - سالن زنده ياد دكتر وفا غفاريان