سازمان مدیریت صنعتی

نمایندگی ها

سازمان مدیریت صنعتی در حال حاضر در28استان كشور نمايندگي داشته كه در تمامي حوزه هاي مشاوره، آموزش، تحقيق و انتشارات فعاليت مي نمايند.

خانه مدیران

خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی در راستای هدف اصلی سازمان که توسعه ظرفیت مدیریت کشور می باشد، تاسیس شده است.

ثبت نام اینترنتی

ثبت نام دوره های تخصصی مدیریت می تواند از طریق ثبت نام اینترنتی صورت پذیرد.

مركز رتبه بندي شركت‌هاي برتر

رتبه بندی شرکت های برتر ایران (IMI-100)، با تولید اطلاعات در مورد بنگاه های اقتصادی ایران، فضای روشن تری از اقتصادکشور ارائه می دهد.

طرح های ویژه