سازمان مدیریت صنعتی

نمایندگی ها

سازمان مدیریت صنعتی در حال حاضر سازمان در 28 استان كشور نمايندگي داشته كه در تمامي حوزه هاي مشاوره ، آموزش ، تحقيق و انتشارات فعاليت مي نمايند.

خانه مدیران

سازمان مدیریت صنعتی همواره در جستجوی فعالیتها، برنامه ها، و روش های نوین و موثری است که می توان به توسعه ظرفیت مدیریت کشور کمک نماید و تاسیس خانه مدیران نیز از جمله این فعالیت هاست.

ثبت نام اینترنتی

ثبت نام دوره های تخصصی مدیریت می تواند از طریق ثبت نام اینترنتی صورت پذیرد.