دفتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی:

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر،

خیابان ایرانشناسی، خیابان نهم، پلاک 6

کدپستی: 1437834334   صندوق پستی: 949-19395

تلفن تماس: 4-88054952    نمابر: 88604343

شماره همراه:09122894737

conferencecenter@imi.ir                       www.imi.ir