مرکز همایش ها

مرکز همایش ها

با توجه به نيازشركت ها و سازمان ها به فضا هاي مدرن آموزشي جهت برگزاري همايش هاي علمي ، مجامع  شركت ها جلسات عمومي كاركنان ، سمينار هاي علمي و تخصصي و دوره هاي آموزشي ، مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي فضاهاي آموزشي خود را در ساختمان هاي شماره 1و 2 در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.​

به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان ، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی خدمات ویژه برای همایش ها و مراسم افطاری ارائه می نماید:

* پذیرایی افطار ساده (شامل نان، پنیر، خرما، چای) به صورت رایگان برای کلیه مهمان ها
* 15%تخفیف فضاها و امکانات آموزشی

* 10% تخفیف فضا و امکانات آموزشی در اولین برنامه آتی شرکت