معرفی مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

معرفی مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی با هدف فراهم آوردن امکان ارائه خدمات حرفه ای برگزاری همایش، در بالاترین سطح ممکن، از سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده است، این مجموعه به عنوان یکی از تخصصی ترین مراکز برگزاری همایش های علمی، کنگره بین المللی، و نمایشگاه تخصصی در کشور، سالن های همایش و فضاهای مذاکرات چند جانبه خود را در اختیار کلیه متقاضیان بخش خصوصی و دولتی قرار می دهد. این مرکز، با دارا بودن سالن های همایش تخصصی،  تجهیزات مدرن صوتی ، تصویری و خدمات ویژه تشریفات و پذیرایی، تاکنون مجری برگزاری شمار زیادی همایش در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی بوده است.


 تصاویر برگزیده

برگزاری مجامع شرکت ها در آخرین روز اردیبهشت 99 با رعایت وتاکید بر فاصله گذاری اجتماعی در سالن آمقی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری نشست مدیران انجمن منابع انسانی با رعایت و تاکید بر دستورالعمل های بهداشتی
برگزاری همایش شرکت نفت سپاهان با رعایت و تاکید بر دستورالعمل های بهداشتی
1 - 3 Next