مرکز همایش ها

مرکز همایش ها

با توجه به نيازشركت ها و سازمان ها به فضا هاي مدرن آموزشي جهت برگزاري همايش هاي علمي ، مجامع  شركت ها جلسات عمومي كاركنان ، سمينار هاي علمي و تخصصي و دوره هاي آموزشي ، مركز همايش هاي سازمان مديريت صنعتي فضاهاي آموزشي خود را در ساختمان هاي شماره 1و 2 در اختيار متقاضيان قرار مي دهد.​

 تصاویر برگزیده

تسهیلات ویژه مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی درراستای حمایت ازبرگزاری رویدادهای مرتبط باساخت داخل و رونق تولید
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
همایش راهبرد آموزش در صنعت هوانوردی در سالن آمفی تئاتر مرکز همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
1 - 3 Next