معرفی مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

معرفی مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی

 تصاویر برگزیده

پانزدهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی در تاریخ 28 و 29 آبان ماه 1398 در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار خواهد شد.
تسهیلات ویژه مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی درراستای حمایت ازبرگزاری رویدادهای مرتبط باساخت داخل و رونق تولید
کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد در سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید.
1 - 3 Next