صندوق جمعیت ملل متحد در سالن همایش های سازمان مدیریت برگزار گردید.
ﺳﻪشنبه,13 آذر, 1397

صندوق جمعیت ملل متحد  روز  جمعه 9  آذر ماه  تا دوشنبه 12  آذر ماه به مدت 4 روز در سالن چشم انداز  برگزار گردید.