بازدید رئیس هیئت مدیره و دبیر کل مجمع تشکل های دانش بنیان از مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی در راستای طرح استقرار شرکت های دانش بنیان مولد جهش تولید در ساختمان شماره 2
دوشنبه,07 مهر, 1399

رضا کریمی، ​مدیریت همایش های سازمان مدیریت صنعتی به همراه مسئول بازاریابی و دفاتر کاری خود، طی جلسه ای پیرامون طرح استقرار شرکت های دانش بنیان مولد جهش تولید در ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی میزبان جناب آقای افشین کلاهی رئیس هیئت مدیره و سرکار خانم سحر بنکدارپور دبیر کل مجمع تشکل های دانش بنیان بودند و پس از معرفی این مرکز و طرح استقرار شرکت های دانش بنیان به بازدید از این مرکز و دفاتر کاری پرداختند.

1 - 30 Next