همکاری با نهادها

کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی آماده عقد تفاهم نامه همکاری با نهادها و​ سازمان ها است، جهت اطلاعات بیشتر با کتابخانه ها تماس حاصل فرمایید.

تماس با کتابخانه