صفحه اول

http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib2_png.jpg
کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی
کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی و مرجع در زمینه موضوعی مدیریت می‌باشد. در حال حاضر این کتابخانه با مجموعه اي بالغ بر18000 عنوان کتاب; به صورت نظام قفسه باز در دسترس مراجعه كنندگان می‌باشد. این مرکز همگام با فناوري روز تلاش دارد، تا با انواع منابع گردآوري شده و منتخب اعم از مجلات، پایان نامه ها، پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین، راهنما و پاسخگوي مديران، كارشناسان، پژوهشگران، استادان و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد.

ساعات کاری: از شنبه تا چهار شنبه; 16:30 -08:00
http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib1_png.jpg
کتابخانه ساختمان شماره 2 (خیابان شیخ بهایی)
کتابخانه شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی واقع درخیابان شیخ بهایی نیز زیرمجموعه کتابخانه مرکزی، از کتابخانه‌های تخصصی; در زمینه موضوعی مدیریت و منابع انسانی می‌باشد. در حال حاضر با مجموعه اي بيش از 4000; عنوان کتاب به صورت نظام قفسه باز و همچنین امکان دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین ، مجلات و گزارشات طرح ها در دسترس مراجعه كنندگان می‌باشد.

ساعات کاری: شنبه  تا چهارشنبه  16:30 - 08:00
پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین