صفحه اول

http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib2_png.jpg
کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی
کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تخصصی و مرجع در زمینه موضوعی مدیریت می‌باشد. در حال حاضر این کتابخانه با مجموعه اي بالغ بر  18000 عنوان کتاب  به صورت نظام قفسه باز در دسترس مراجعه كنندگان می‌باشد. این مرکز همگام با فناوري روز تلاش دارد، تا با انواع منابع گردآوري شده و منتخب اعم از مجلات، پایان نامه ها، پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین، راهنما و پاسخگوي مديران، كارشناسان، پژوهشگران، استادان و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا باشد.

ساعات کاری: از شنبه تا چهار شنبه   18:30 -08:00
پنجشنبه ها:   13:00-08:30
http://172.17.70.102/Services/Library/Images2/_w/lib1_png.jpg
کتابخانه ساختمان شماره 2 (خیابان شیخ بهایی)
کتابخانه شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی واقع درخیابان شیخ بهایی نیز زیرمجموعه کتابخانه مرکزی، از کتابخانه‌های تخصصی  در زمینه موضوعی مدیریت و منابع انسانی می‌باشد. در حال حاضر با مجموعه اي بيش از 4000  عنوان کتاب به صورت نظام قفسه باز و همچنین امکان دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین ، مجلات و گزارشات طرح ها در دسترس مراجعه كنندگان می‌باشد.

ساعات کاری: از شنبه تا چهارشنبه  16:30 - 08:00
پنجشنبه ها: 13:00- 08:30
پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین