عضویت کتابخانه

دانشجویان، دانش پژوهان، اعضای هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی و سایر مراجعین محترم، 

 با توجه به جدول ذیل می توانند جهت عضویت  به صورت حضوری به کتابخانه سازمان مراجعه فرمایند.ردیفکاربران کتابخانهواحد صادر کننده معرفی‌نامهسطح خدماتمدت عضویت (روز)حداکثر منابع امانتی
1كاركنان رسمي، قراردادی تمام‌وقت و ساعتی سازمانمدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانیکلیه خدمات- امانت منابعاتمام قرارداد5
2اعضاي هیأت علمي تمام وقتمدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانیکلیه خدمات- امانت منابعاتمام قرارداد7

3

 

دانشجويان دوره‌هاي عالی آموزشی سازمان (دکتری، كارشناسي ارشد، کارشناسی و کاردانی)معاونت آموزشکلیه خدمات- امانت منابعاتمام دوره آموزشی5
4مدیران نمایندگی‌های سازمانمدیریت امور نمایندگی‌هاکلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
5اعضای خانه مديرانخانه مدیران (معرفی‌نامه + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
6فارغ التحصيلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتیمؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_04 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
7كاركنان رسمي و قراردادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانامور اداری آن سازمانکلیه خدمات- امانت منابعاتمام قرارداد3
8مديران ارشد شركت‌هاي تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانمؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
9اعضاي انجمن مديريت اجرايي/ انجمن مشاوران مديريت ايرانمؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
10مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و مديران ارشد سازمانها و شركت‌هاي تابعهمؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
11اعضای هیأت علمی رسمي دانشکده‌هاي مديريتمؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
12دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي براساس قرارداد یا تفاهم نامه با دانشگاه  مؤسسه مربوطهکلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
13مديران و پژوهشگراني كه در اجراي قراردادها با سازمان همكاري دارند و مديران شركت‌هاي معتبر (به تشخيص مديران سازمان)مؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05 + فیش بانکی پرداخت حق عضویت)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال3
14ارزیابان جایزه تعالیمؤسسه مربوطه (معرفی‌نامه طبق فرم FR_LI_05)کلیه خدمات- امانت منابعیک سال2
15اعضای هیأت علمی دانشگاهها و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری مؤسسه مربوطه/ سفارش مديران سازمانکلیه خدمات در محل کتابخانه

 

 بنا بر نیاز کاربر در محل کتابخانه

​ ​ ​ ​ ​
16اعضای هیأت علمی بازنشسته و همکاران بازنشسته سازمانمدیریت سرمایه‌های انسانی و پشتیبانیکلیه خدمات در محل کتابخانه
17ساير اشخاص

سفارش مديران سازمان/

مسئول كتابخانه

کلیه خدمات در محل کتابخانه