آیین نامه کتابخانه

کاربران و علاقمندان عزیز می توانند

جهت مطالعه آیین نامه مصوب کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی و اطلاع از قوانین و خدمات کتابخانه های سازمان اینجا را کلیک نمایند.