پایگاه های اطلاعاتی فارسی و لاتین
کتابخانه های سازمان مدیریت صنعتی، جهت ارائه خدمات به روز و کارآمد به مراجعین خود امکان دسترسی به انواع پایگاههای اطلاعاتی فارسی و لاتین را فراهم کرده است. جهت اطلاعات بیشتر با کتابخانه در تماس باشید.