انتشار ماهنامه تخصصی تدبیر با موضوع تامین انرژی با نوآوری
پنجشنبه,13 دی, 1397


به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، شماره جدید ماهنامه تخصصی تدبیر با موضوع محوری " تامین انرژی با نوآوری" منتشر شد.

 

بنا به این گزارش، در سرمقاله این شماره ضمن تعریف شاخص جهانی نوآوری، بر ضرورت سرمایه‌گذاری مداوم در راهکارهای نوآورانه در بخش انرژی، برای حفظ رشد اقتصادی در جهان، تاکید شده است.

در بخشی از سرمقاله می خوانیم: نوآوری‌های فناورانه و برخی موضوعات نوین در بحث انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، موجب شده است تا هزینه‌های انرژی به طور محسوسی کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از اقتصادها به تغییر منابع انرژی، به‌عنوان راهی برای دستیابی به استقلال انرژی از منابع خارجی نگاه می‌کنند که می‌تواند اشتغال و توسعه اقتصادی را نیز تحریک نماید. برآوردهای اخیر، نشان می‌دهد که ورود جهان به مبحث انرژی پاک به‌عنوان یک اقتصاد سبز، می‌تواند افزایشی بالغ بر ۴۰ میلیون شغل را منجر شود.

 در سرمقاله با تصریح بر لزوم تغییرات در هنجارها و فرهنگ های اجتماعی عنوان شده است: با وجودی که نوآوری نقشی مهم در رفع چالش‌های هر دو سمت معادله تولید و مصرف انرژی بازی می‌نماید، با این حال، نوآوری‌های فناورانه به ندرت می‌تواند به تنهایی یک راهکار مؤثر باشد و تغییرات در هنجارها و فرهنگ‌های اجتماعی، همراه با نوآوری در فرآیندهای سازمانی نیز می‌بایست به آن ضمیمه گردد.

از دیگر عناوین این شماره می توان به کاربرد "بلاکچین در توسعه سیستماتیک زنجیره تامین"، "سیستم مدیریت انرژی و موانع استقرار آن" و "چالش های موفقیت استارتاپ ها در ایران" اشاره کرد.

علاوه بر این در ماهنامه تدبیر به موضوعاتی همچون، "روند سرمایه گذاری در حوزه فین تک"، "فرهنگ در تعالی سازمانی" و "پایداری سیستم" نیز پرداخته شده است.

1 - 50 Next
خانه